Zobacz także: sprawdź dowolny rozdział biblijny

List do Filipian 4: tekst

Zachęty i prośby

List do Filipian 4:1

Dlatego, moi bracia umiłowani i utęsknieni, moja radości i korono, tak trwajcie w Panu, moi umiłowani.

List do Filipian 4:2

Proszę Ewodię i proszę Syntychę, aby były jednomyślne w Panu.

List do Filipian 4:3

Proszę też i ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj tym, które razem ze mną pracowały w ewangelii, wraz z Klemensem i z innymi moimi współpracownikami, których imiona są w księdze życia.

List do Filipian 4:4

Radujcie się zawsze w Panu; mówię ponownie, radujcie się.

List do Filipian 4:5

Niech wasza skromność będzie znana wszystkim ludziom.
Pan jest blisko.

List do Filipian 4:6

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu.

List do Filipian 4:7

A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

List do Filipian 4:8

W końcu, bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jeśli jest jakaś cnota i jakaś chwała – o tym myślcie.

List do Filipian 4:9

Czyńcie to, czego się też nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście i widzieliście we mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.

Wdzięczność za wsparcie

List do Filipian 4:10

Uradowałem się bardzo w Panu, że teraz zakwitło na nowo wasze staranie o mnie, bo staraliście się o to, lecz nie mieliście sposobności.

List do Filipian 4:11

Nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam.

List do Filipian 4:12

Umiem uniżać się, umiem też obfitować.
Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony: umiem być syty i cierpieć głód, obfitować i znosić niedostatek.

List do Filipian 4:13

Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia.

List do Filipian 4:14

Jednak dobrze uczyniliście, uczestnicząc w moim ucisku.

List do Filipian 4:15

A wy, Filipianie, wiecie, że na początku ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden kościół nie uczestniczył ze mną w dawaniu i braniu, tylko wy sami.

List do Filipian 4:16

Bo nawet do Tesaloniki raz i drugi posłaliście, czego mi było potrzeba.

List do Filipian 4:17

Nie żebym pragnął daru, ale pragnę owocu, który by wzrastał na wasze konto.

List do Filipian 4:18

Gdyż mam wszystko, i to w obfitości, jestem w pełni zaopatrzony, otrzymawszy od Epafrodyta to, co zostało posłane przez was, woń dobrego zapachu, ofiarę przyjemną i podobającą się Bogu.

List do Filipian 4:19

Lecz mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale, w Chrystusie Jezusie.

List do Filipian 4:20

A Bogu i Ojcu naszemu niech będzie chwała na wieki wieków.
Amen.

Końcowe pozdrowienia

List do Filipian 4:21

Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie.
Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną.

List do Filipian 4:22

Pozdrawiają was wszyscy święci, szczególnie zaś ci z domu cesarskiego.

List do Filipian 4:23

Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi.
Amen.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj