Zobacz także: sprawdź dowolny rozdział biblijny

Księga Objawienia 22: tekst

Rzeka wody życia

Księga Objawienia 22:1

I pokazał mi czystą rzekę wody życia, przejrzystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.

Księga Objawienia 22:2

A pośrodku rynku miasta, po obu stronach rzeki, było drzewo życia przynoszące owoc dwunastu rodzajów, wydające swój owoc co miesiąc. A liście drzewa służą do uzdrawiania narodów.

Księga Objawienia 22:3

I nie będzie już żadnego przekleństwa. Lecz będzie w nim tron Boga i Baranka, a jego słudzy będą mu służyć.

Księga Objawienia 22:4

I będą oglądać jego oblicze, a jego imię będzie na ich czołach.

Księga Objawienia 22:5

I nocy tam nie będzie, i nie będzie im potrzeba lampy ani światła słońca, bo Pan Bóg będzie im świecił i będą królować na wieki wieków.

Księga Objawienia 22

Księga Objawienia 22

Jezus przychodzi

Księga Objawienia 22:6

I powiedział do mnie: Te słowa są wiarygodne i prawdziwe, a Pan, Bóg świętych proroków, posłał swego anioła, aby pokazać swym sługom, co ma się stać wkrótce.

Księga Objawienia 22:7

Oto przyjdę wkrótce: Błogosławiony, który zachowuje słowa proroctwa tej księgi.

Księga Objawienia 22:8

A ja, Jan, widziałem to wszystko i słyszałem. A gdy usłyszałem i zobaczyłem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby oddać mu pokłon.

Księga Objawienia 22:9

Lecz powiedział do mnie: Nie rób tego, bo jestem sługą z tobą i twoimi braćmi prorokami, i z tymi, którzy zachowują słowa tej księgi. Bogu oddaj pokłon.

Księga Objawienia 22:10

Potem powiedział do mnie: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, bo czas jest bliski.

Księga Objawienia 22:11

Kto krzywdzi, niech nadal wyrządza krzywdę, kto plugawy, niech się nadal plugawi, kto sprawiedliwy, niech nadal będzie sprawiedliwy, a kto święty, niech się nadal uświęca.

Księga Objawienia 22:12

A oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków.

Księga Objawienia 22:13

Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni.

Przekład interlinearny
Księga Objawienia 22:13: greka
ἐγὼ τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος.
tekst: Nestle (1904)

Księga Objawienia 22:13: przekład interlinearny

ἐγὼ τὸ Ἄλφα καὶ τὸ
egō to Alpha kai to Ō ho
jestem Alpha i Omega
G1473 G3588 G1 G2532 G3588 G5598 G
πρῶτος καὶ ἔσχατος ἀρχὴ καὶ
prōtos kai ho eschatos archē kai
pierwszy i ostatni początek i
G4413 G2532 G3588 G2078 G3588 G746 G2532
τὸ τέλος
to telos
koniec
G3588 G5056

Księga Objawienia 22:14

Błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramy do miasta.

Księga Objawienia 22:15

Na zewnątrz zaś są psy, czarownicy, rozpustnicy, mordercy, bałwochwalcy i każdy, kto miłuje i czyni kłamstwo.

Księga Objawienia 22:16

Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam świadczył o tym w kościołach. Ja jestem korzeniem i potomkiem Dawida, jasną gwiazdą poranną.

Księga Objawienia 22:17

A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia.

Księga Objawienia 22:18

Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg plag opisanych w tej księdze;

Księga Objawienia 22:19

A jeśli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i ze świętego miasta, i z rzeczy, które są opisane w tej księdze.

Księga Objawienia 22:20

Tak mówi ten, który zaświadcza o tym: Zaprawdę, przyjdę wkrótce. Amen! O tak, przyjdź, Panie Jezu!

Księga Objawienia 22:21

Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj