Zobacz także: sprawdź dowolny rozdział biblijny

List do Tytusa 2: tekst

Zdrowa nauka dla różnych ludzi

List do Tytusa 2:1

Ty zaś mów to, co jest zgodne ze zdrową nauką.

Zdrowa nauka. List do Tytusa 2

Zdrowa nauka. List do Tytusa 2

List do Tytusa 2:2

Starsi mężczyźni niech będą trzeźwi, poważni, roztropni, zdrowi w wierze, w miłości, w cierpliwości.

List do Tytusa 2:3

Podobnie starsze kobiety niech zachowują się w sposób godny świętych, niech nie oczerniają, nie nadużywają wina, uczą tego, co dobre.

List do Tytusa 2:4

Niech uczą młodsze kobiety rozsądku, jak mają kochać swoich mężów i dzieci;

List do Tytusa 2:5

Żeby były roztropne, czyste, żeby zajmowały się domem, były dobre, posłuszne swoim mężom, aby nie bluźniono słowu Bożemu.

List do Tytusa 2:6

Młodzieńców także napominaj, aby byli trzeźwi.

List do Tytusa 2:7

We wszystkim stawiaj samego siebie za wzór dobrych uczynków.
W nauczaniu okazuj prawość, powagę;

List do Tytusa 2:8

Słowa zdrowe, nienaganne, aby ten, kto się sprzeciwia, był zawstydzony, nie mając o was nic złego do powiedzenia.

List do Tytusa 2:9

Sługi nauczaj, aby byli poddani swoim panom i we wszystkim się im podobali, nie sprzeciwiając się;

List do Tytusa 2:10

Niczego sobie nie przywłaszczając, ale we wszystkim okazując doskonałą wierność, aby we wszystkim zdobili naukę Boga, naszego Zbawiciela.

Objawienie łaski Boga

List do Tytusa 2:11

Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom;

List do Tytusa 2:12

Pouczająca nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i światowych pożądliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie;

List do Tytusa 2:13

Oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa;

List do Tytusa 2:14

Który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

List do Tytusa 2:15

To mów, do tego zachęcaj i strofuj z całą powagą; niech nikt tobą nie gardzi.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj