Peszer – historia i znaczenie

Poniższy artykuł przedstawia znaczenie „peszer” na przestrzeni wieków.

Peszer w Kumran

Peszer to komentarz do popularnego fragmentu biblijnego, zwykle z ksiąg prorockich, ale także Psalmów, a czasem nawet innych ksiąg biblijnych, takich jak Księga Rodzaju, Kapłańska czy Powtórzonego Prawa. Ważną kwestią jest to, aby interpretowany fragment był postrzegany jako niosący ze sobą znaczenie w odniesieniu do ideologii lub historii Wspólnoty.

Często przybiera formę zacytowania fragmentu lub cytatu biblijnego wyrwanego z kontekstu bądź nawet nieco zmienionego, po którym następują słowa „peszer” lub „peszer ha-diwer”, co oznacza „interpretacja” lub „interpretacja fragmentu to”. Następnie tekst podaje specyficzną interpretację związaną z historią lub ideologią grupy, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń współczesnych.

źródło: Robert Eisenman, James the Brother of Jesus; NewYork: Penguin Books; 1997r. , s. 81

[CDN]
Peszer Habakuk (1QpHab)

Peszer Habakuk (1QpHab)