Zobacz także: sprawdź dowolny rozdział biblijny

Księga Izajasza 48: tekst

Boży plan dla Izraela

Księga Izajasza 48:1

Słuchajcie tego, domu Jakuba, którzy jesteście nazywani imieniem Izraela i pochodzicie z wód Judy, którzy przysięgacie na imię PANA i wspominacie Boga Izraela, ale nie w prawdzie ani w sprawiedliwości;

Księga Izajasza 48:2

Nazywacie się od miasta świętego i opieracie się na Bogu Izraela, jego imię to PAN zastępów.

Księga Izajasza 48:3

Rzeczy przeszłe zapowiadałem od dawna, z moich ust wyszły i ogłaszałem je, wykonywałem je od razu i nastąpiły.

Księga Izajasza 48:4

Ponieważ wiedziałem, że jesteś uparty i że twoja szyja jest ścięgnem żelaznym, a twoje czoło – miedziane;

Księga Izajasza 48:5

Oznajmiałem ci od dawna, ogłosiłem to, zanim nastąpiło, abyś nie powiedział: Mój bożek to uczynił, mój rzeźbiony posąg i mój odlewany posąg to nakazał.

Księga Izajasza 48:6

Słyszałeś o tym, spójrz na to wszystko.
Czy wy tego nie opowiecie? Teraz już ogłaszam nowe i tajemne rzeczy, o których nie wiedziałeś.

Księga Izajasza 48:7

Teraz są stworzone, a nie od dawna, rzeczy, o których przed tym dniem nic nie słyszałeś, byś nie powiedział: Oto wiedziałem o tym.

Księga Izajasza 48:8

Ani nie słyszałeś, ani nie wiedziałeś, ani twoje ucho nie było otwarte w tym czasie, bo wiedziałem, że postąpisz przewrotnie i że nazwano cię przestępcą od łona matki.

Księga Izajasza 48:9

Ze względu na moje imię powściągam swój gniew i ze względu na moją chwałę powstrzymam swój gniew na ciebie, aby cię nie wytępić.

Księga Izajasza 48:10

Oto wytapiałem cię, ale nie jak srebro; wybrałem cię w piecu utrapienia.

Księga Izajasza 48:11

Ze względu na siebie, na siebie samego, to uczynię, bo jakże miałoby być splugawione moje imię? Przecież mojej chwały nie oddam innemu.

PAN powołuje Cyrusa

Księga Izajasza 48:12

Słuchaj mnie, Jakubie i Izraelu, mój wezwany: Ja jestem, ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni.

Księga Izajasza 48:13

To moja ręka założyła ziemię i moja prawica zmierzyła niebiosa.
Gdy na nie zawołam, zaraz staną.

Księga Izajasza 48:14

Zbierzcie się wszyscy i słuchajcie.
Któż spośród nich to opowiedział? PAN go umiłował, on wykona jego wolę na Babilonie i jego ramię będzie przeciw Chaldejczykom.

Księga Izajasza 48:15

Ja, ja mówiłem i ja go wezwałem; przyprowadziłem go i powiedzie mu się jego droga.

Księga Izajasza 48:16

Zbliżcie się do mnie i słuchajcie tego; od początku nie mówiłem w skrytości; ale od tego czasu, kiedy to się działo, tam byłem.
A teraz Pan BÓG posłał mnie, i jego Duch.

Wyjście z Babilonu

Księga Izajasza 48:17

Tak mówi PAN, twój Odkupiciel, Święty Izraela: Ja jestem PANEM, twoim Bogiem, który cię uczy tego, co jest pożyteczne, i prowadzi cię drogą, którą masz chodzić.

Księga Izajasza 48:18

O gdybyś zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak rzeka i twoja sprawiedliwość jak fale morskie.

Księga Izajasza 48:19

Twoje potomstwo byłoby jak piasek i płód twego łona jak jego ziarnko; jego imię nie zostałoby wytępione ani zgładzone sprzed mego oblicza.

Księga Izajasza 48:20

Wyjdźcie z Babilonu, uciekajcie od Chaldejczyków.
Głosem śpiewu to obwieszczajcie, rozgłaszajcie to, zwiastujcie to aż do krańców ziemi; mówcie: PAN odkupił swego sługę Jakuba.

Księga Izajasza 48. Boży plan dla Izraela

Księga Izajasza 48. Boży plan dla Izraela

Księga Izajasza 48:21

Nie zaznali pragnienia, gdy ich prowadził przez pustynię.
Sprawił, że wody trysnęły dla nich ze skał.
Rozszczepił skałę i wypłynęły wody.

Księga Izajasza 48:22

Nie ma pokoju dla niegodziwych, mówi PAN.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj