Księga Syracha – informacje

Ilustracja przedstawiająca arcykapłana Jezusa Syracha w Tajnej Księdze Honorowej Fuggera autorstwa Jörga Breu Młodszego, 1545–1549 / Księga Syracha

Ilustracja przedstawiająca arcykapłana Jezusa Syracha w Tajnej Księdze Honorowej Fuggera autorstwa Jörga Breu Młodszego, 1545–1549 / Księga Syracha

Wayne A. Meeks: „Grecka wersja Ben Syracha stała się bardzo popularna wśród chrześcijan i ostatecznie została włączona do „deuterokanonicznej” części chrześcijańskiej Biblii lub, w protestanckich Bibliach, do apokryfów. Tam jest znana jako Eklezjastyka lub z greckiego tłumaczenia imienia ojca Jeszuy – Syracha. Chociaż ostatecznie księga została wyłączona z Biblii hebrajskiej, była dyskutowana i czasami cytowana w Talmudzie i midraszu.

Fragmentaryczne kopie tekstu hebrajskiego znalezione w Kumran i Masadzie świadczą o używaniu go przez różne grupy w I wieku, a fragmenty kilku kopii znalezionych w magazynie starożytnej synagogi w Kairze pokazują, że była ona nadal popularna w średniowieczu”. 1

Księga Syracha po hebrajsku

Dongshin Don Chang: „Wiadomo, że Księga Syracha została napisana w języku hebrajskim prawdopodobnie w pierwszej połowie II wieku p.n.e. Została ona później przetłumaczona na język grecki przez wnuka autora. Jednak tekst hebrajski zaginął aż do 1896 r., kiedy Schechter odkrył hebrajskie rękopisy Syracha wśród innych rękopisów znalezionych w Genizie kairskiej. Później w 1964 roku w Masadzie odnaleziono więcej hebrajskich rękopisów Syracha. Tekst z Masady, który zawiera znaczne fragmenty Syracha 39:26-44:17, potwierdza wiarygodność średniowiecznych tekstów z Genizy kairskiej. Spośród tych hebrajskich rękopisów Syracha fragment Aarona i Pinchasa (Syracha 45:6-25) zachował się jedynie w rękopisach Genizy kairskiej B (MS B 14 w.4 do 15 w.7). W nawiązaniu do niniejszego badania warto zauważyć, że dwa małe fragmenty hebrajskiego tekstu Syracha znajdującego się w Zwojach znad Morza Martwego zostały opublikowane w 1962 r.” 2

CDN

Zobacz także: Czy Księga Syracha powinna być księgą kanoniczną? Lista kontrowersyjnych wersetów

źródła
  1. Wayne A. Meeks, „The Moral World of the First Christians”; 1986 r., s. 167-68
  2. Dongshin Don Chang; Phinehas, The Sons of Zadok, and Melchizedek: Priestly Covenant in Late Second Temple Texts; Library of Second Temple Studies 90; London: T&T Clark, 2022; s. 66)