Księga Syracha – informacje

Ilustracja przedstawiająca arcykapłana Jezusa Syracha w Tajnej Księdze Honorowej Fuggera autorstwa Jörga Breu Młodszego, 1545–1549 / Księga Syracha

Ilustracja przedstawiająca arcykapłana Jezusa Syracha w Tajnej Księdze Honorowej Fuggera autorstwa Jörga Breu Młodszego, 1545–1549 / Księga Syracha

Wayne A. Meeks: „Grecka wersja Ben Syracha stała się bardzo popularna wśród chrześcijan i ostatecznie została włączona do „deuterokanonicznej” części chrześcijańskiej Biblii lub, w protestanckich Bibliach, do apokryfów. Tam jest znana jako Eklezjastyka lub z greckiego tłumaczenia imienia ojca Jeszuy – Syracha. Chociaż ostatecznie księga została wyłączona z Biblii hebrajskiej, była dyskutowana i czasami cytowana w Talmudzie i midraszu.

Fragmentaryczne kopie tekstu hebrajskiego znalezione w Qumran i Masadzie świadczą o używaniu go przez różne grupy w I wieku, a fragmenty kilku kopii znalezionych w magazynie starożytnej synagogi w Kairze pokazują, że była ona nadal popularna w średniowieczu”. 1

CDN

Zobacz także: Czy Księga Syracha powinna być księgą kanoniczną? Lista kontrowersyjnych wersetów

źródła
  1. Wayne A. Meeks, „The Moral World of the First Christians”; 1986 r., s. 167-68