Zobacz także: sprawdź dowolny rozdział biblijny

Księga Izajasza 37: tekst

Ezechiasz szuka pomocy Izajasza

Księga Izajasza 37:1

A gdy król Ezechiasz to usłyszał, rozdarł swoje szaty, oblekł się w wór i wszedł do domu PANA.

Księga Izajasza 37:2

I posłał Eliakima, przełożonego swego domu, pisarza Szebnę i starszych spośród kapłanów, obleczonych w wory, do proroka Izajasza, syna Amosa.

Księga Izajasza 37:3

I powiedzieli mu: Tak mówi Ezechiasz: Ten dzień jest dniem utrapienia, upomnienia i bluźnierstwa. Nadszedł bowiem czas porodu dzieci, a nie ma siły, aby je urodzić.

Księga Izajasza 37:4

Może PAN, twój Bóg, usłyszy słowa Rabszaka, którego przysłał król Asyrii, jego pan, aby znieważać Boga żywego, i pomści słowa, które usłyszał PAN, twój Bóg. Zanieś więc modlitwę za resztkę, która pozostaje.

Księga Izajasza 37:5

Tak to słudzy króla Ezechiasza przyszli do Izajasza.

Księga Izajasza 37:6

A Izajasz im odpowiedział: Tak powiedzcie waszemu panu: Tak mówi PAN: Nie bój się tych słów, które słyszałeś, którymi bluźnili mi słudzy króla Asyrii.

Księga Izajasza 37:7

Oto ześlę na niego ducha i usłyszy pewną wieść, a potem wróci do swojej ziemi i sprawię, że padnie od miecza w swojej ziemi.

Księga Izajasza 37:8

Wrócił więc Rabszak i zastał króla Asyrii walczącego przeciwko Libnie. Usłyszał bowiem, że odstąpił od Lakisz.

Księga Izajasza 37:9

A dotarło do niego, że mówiono o Tirhace, królu Etiopii: Oto wyruszył na wojnę przeciwko tobie. Gdy to usłyszał, wysłał posłańców do Ezechiasza z tymi słowami:

Księga Izajasza 37:10

Tak powiedzcie Ezechiaszowi, królowi Judy: Niech cię nie zwodzi twój Bóg, któremu ufasz, mówiąc: Jerozolima nie zostanie wydana w ręce króla Asyrii.

Księga Izajasza 37:11

Oto słyszałeś, co uczynili królowie Asyrii wszystkim ziemiom, niszcząc je. A ty miałbyś zostać wybawiony?

Księga Izajasza 37:12

Czy bogowie narodów wybawili tych, których moi ojcowie wygubili: Gozan, Charan, Resef i synów Edenu, którzy byli w Telassar?

Księga Izajasza 37:13

Gdzie jest król Chamatu, król Arpadu i król miasta Sefarwaim, Heny i Iwwy?

Modlitwa Ezechiasza o ratunek

Księga Izajasza 37:14

Gdy Ezechiasz wziął list z rąk posłów, przeczytał go, wszedł do domu PANA i rozwinął go przed PANEM.

Księga Izajasza 37:15

I Ezechiasz modlił się do PANA, mówiąc:

Księga Izajasza 37:16

PANIE zastępów, Boże Izraela, który zasiadasz pomiędzy cherubinami, ty, ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi, ty stworzyłeś niebo i ziemię.

Księga Izajasza 37:17

Nakłoń swego ucha, PANIE, i słuchaj. Otwórz swe oczy, PANIE, i spójrz. Słuchaj wszystkich słów Sennacheryba, które przesłał, aby znieważać Boga żywego.

Księga Izajasza 37:18

To prawda, PANIE, że królowie Asyrii spustoszyli wszystkie narody i ich ziemie;

Księga Izajasza 37:19

I powrzucali ich bogów do ognia. Nie byli bowiem bogami, ale dziełem rąk ludzkich, drewnem i kamieniem. Dlatego ich zniszczyli.

Księga Izajasza 37:20

Teraz więc, PANIE, nasz Boże, wybaw nas z jego ręki, aby wszystkie królestwa ziemi poznały, że jedynie ty jesteś PANEM.

Upadek Sennacheryba

Księga Izajasza 37:21

Wtedy Izajasz, syn Amosa, posłał wiadomość do Ezechiasza: Tak mówi PAN, Bóg Izraela: Ponieważ modliłeś się do mnie w sprawie Sennacheryba, króla Asyrii;

Księga Izajasza 37:22

Oto słowo, które PAN o nim wypowiedział: Dziewica, córka Syjonu, wzgardziła tobą i śmiała się z ciebie. Córka Jerozolimy kiwała głową za tobą.

Księga Izajasza 37:23

Kogo znieważyłeś i komu bluźniłeś? Przeciwko komu podniosłeś swój głos i wysoko podniosłeś swoje oczy? Przeciwko Świętemu Izraela.

Księga Izajasza 37:24

Przez swoje sługi znieważyłeś Pana i powiedziałeś: Z mnóstwem swoich rydwanów wyszedłem na wysokie góry i zbocza Libanu. Wytnę jego wysokie cedry i jego wyborowe cyprysy i przyjdę aż do najwyższego jego szczytu, do lasów i do lasu jego pola.

Księga Izajasza 37:25

Ja wykopałem studnie i piłem wody, swoimi stopami wysuszyłem wszystkie rzeki oblężonych miejsc.

Księga Izajasza 37:26

Czy nie słyszałeś, że ja dawno to uczyniłem i za dawnych dni to sprawiłem? A teraz wypełniam, gdy obracasz warowne miasta w stosy gruzów.

Księga Izajasza 37:27

Ich mieszkańcy, bezsilni, przestraszyli się i zawstydzili. Byli jak trawa polna, jak świeża zieleń, jak trawa na dachach, jak zboże, które uschło, zanim dojrzało.

Księga Izajasza 37:28

Znam twoje miejsce pobytu, twoje wyjście i twoje wejście, a także twoją wściekłość przeciwko mnie.

Księga Izajasza 37:29

Ponieważ twoja wściekłość na mnie i twoja zuchwałość doszły do moich uszu, włożę moje kółko w twoje nozdrza i moje wędzidło na twoje wargi i zawrócę cię tą drogą, którą przyszedłeś.

Księga Izajasza 37:30

A to będzie znakiem dla ciebie: Tego roku będziesz jadł zboże samorodne, w drugim roku także zboże samorodne, w trzecim roku zaś siejcie i zbierajcie żniwo, sadźcie winnice i jedzcie ich owoce.

Księga Izajasza 37:31

Resztka ocalonych z domu Judy ponownie zapuści korzenie w głąb i wyda owoc w górze.

Księga Izajasza 37:32

Z Jerozolimy wyjdą bowiem resztka i ci, którzy ocaleli z góry Syjon. Sprawi to gorliwość PANA zastępów.

Księga Izajasza 37:33

Dlatego tak mówi PAN o królu Asyrii: Nie wejdzie do tego miasta ani nie wypuści tam strzały, nie wyruszy przeciw niemu z tarczą ani nie usypie szańców przeciwko niemu.

Księga Izajasza 37:34

Drogą, którą przyszedł, powróci, a do tego miasta nie wejdzie, mówi PAN.

Księga Izajasza 37:35

Będę bowiem bronił tego miasta i ocalę je ze względu na siebie i ze względu na Dawida, swego sługę.

Księga Izajasza 37:36

Wtedy wyszedł Anioł PANA i zabił w obozie Asyrii sto osiemdziesiąt pięć tysięcy osób. A gdy wstali wcześnie rano, oto wszędzie było pełno trupów.

Księga Izajasza 37

Księga Izajasza 37

Księga Izajasza 37:37

Sennacheryb, król Asyrii, wycofał się więc i wyruszył. Wrócił i zamieszkał w Niniwie.

Księga Izajasza 37:38

A gdy oddawał pokłon w domu swego boga Nisroka, jego synowie – Adramelek i Sareser – zabili go mieczem. Potem uciekli do ziemi Ararat. I Asarchaddon, jego syn, królował w jego miejsce.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Izajasza 37: komentarze

Księga Izajasza 37:38: Śmierć Sennacheryba

treść wersetu: Izajasza 37:38
A gdy oddawał pokłon w domu swego boga Nisroka, jego synowie – Adramelek i Sareser – zabili go mieczem. Potem uciekli do ziemi Ararat. I Asarchaddon, jego syn, królował w jego miejsce.(UBG)

Biblijna relacja o śmierci Sennacheryba (a właściwie Sin-achi-iriba – wg. asyryjskich tekstów klinowych) jest lapidarna (por. 2 Królewska 19:37; 2 Kronik 32:21). Z historii wiemy więcej. Król został zamordowany 22 stycznia 680 (681?) roku p.n.e. w wyniku puczu wywołanego przez jego własnych synów. Doszło do tego w stołecznym mieście – Niniwie, ok. 20 lat później od wydarzeń opisanych w rozdziale (inwazja miała miejsce w 701 r. p.n.e.).

Co ciekawe, o bogu wspomnianym w wersecie – Nisroku historia nie mówi nam zgoła nic. Dlatego uważa się, że może to być wersja imienia innego boga – Nusku (znanego w Mezopotamii, odpowiadającego za światło i ogień).

Sennacheryb za sprawą podbojów zyskał sławę w regionie, nic dziwnego, że jest jednym z najczęściej wspominanych nie-izraelskich królów w Biblii. W Rocznikach Sennacheryba (tzw. pryzma Taylora), mowa o zajęciach 46 miast Judy podczas samej opisywanej tu inwazji.