Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Rodzaju 20: tekst

Abraham i Abimelek

Księga Rodzaju 20:1

Potem Abraham wyruszył  stamtąd  do ziemi południowej i zamieszkał między  Kadesz  a Szur, i był przybyszem w Gerarze.

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 stamtąd  Rodzaju 13:1; Rodzaju 18:1; Rodzaju 24:62
 Kadesz  Rodzaju 14:7; Rodzaju 16:1; Rodzaju 16:7; Rodzaju 16:14; Liczb 13:26; Liczb 20:16; Powtórzonego Prawa 1:19; Powtórzonego Prawa 32:51; 1 Samuela 15:7; Psalm 29:8

Księga Rodzaju 20:2

Tam Abraham  powiedział  o swej żonie Sarze: Ona jest moją siostrą. Dlatego  Abimelek , król Geraru, posłał po Sarę i wziął ją.

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 powiedział  Rodzaju 12:11-13; Rodzaju 26:7; 2 Kronik 19:2; 2 Kronik 20:37; 2 Kronik 32:31; Przysłów 24:16; Kaznodziei 7:20; Galacjan 2:11-12; Efezjan 4:25; Kolosan 3:9
 Abimelek  Rodzaju 12:15; Rodzaju 26:1; Rodzaju 26:16
Księga Rodzaju 20

Księga Rodzaju 20

Księga Rodzaju 20:3

Lecz Bóg przyszedł do Abimeleka we  śnie  w nocy i powiedział mu:  Umrzesz  z powodu tej kobiety, którą wziąłeś, bo ona ma męża.

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 śnie  Rodzaju 28:12; Rodzaju 31:24; Rodzaju 37:5,9; Rodzaju 40:8; Rodzaju 41:1-36; Hioba 4:12-13; Hioba 33:15; Mateusza 1:20; Mateusza 2:12-13; Mateusza 27:19
 Umrzesz  Rodzaju 20:7; Psa 105:14; Ezechiela 33:14-15; Jonasza 3:4

Księga Rodzaju 20:4

Ale Abimelek  jeszcze nie  zbliżył się do niej i powiedział: Panie,  czy zabijesz  też lud sprawiedliwy?

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 jeszcze nie  Rodzaju 20:6; Rodzaju 20:18
 czy zabijesz  Rodzaju 20:17,18; Rodzaju 18:23-25; Rodzaju 19:24; 2 Samuela 4:11; 1 Kronik 21:17
Przekład interlinearny
Księga Rodzaju 20:34: przekład interlinearny
Ale Abimelek nie obcował z nią, więc powiedział: Panie, czy zgładzisz ludzi, mimo że są bez winy?
הֲג֥וֹי אֲדֹנָ֕י וַיֹּאמַ֕ר אֵלֶ֑יהָ קָרַ֖ב לֹ֥א וַאֲבִימֶ֕לֶךְ
hăg̱ôj ʾăḏōnāj wajjōʾmar ʾēlêhā kāraḇ lōʾ waʾăḇîmeleḵ
naród Panie i powiedział do niej zbliżył się nie A Abimelek
תַּהֲרֹֽג׃ צַדִּ֖יק גַּם־
tahărōg̱ ṣaddîk gam-
zabijesz sprawiedliwy także

Księga Rodzaju 20:5

Czy on sam nie mówił mi: Ona jest moją siostrą? I czy ona również nie mówiła: On jest moim bratem? Uczyniłem to  w prostocie  mego serca i  z czystymi rękami .

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 w prostocie  Jozuego 22:22; 1 Królewska 9:4; 2 Królewska 20:3; 1 Kronik 29:17; Psalm 7:8; Psalm 25:21; Psalm 78:72; Przysłów 11:3; Przysłów 20:7; 2 Koryntian 1:12; 1 Tesaloniczan 2:10; 1 Tymoteusza 1:13
 z czystymi rękami  Hioba 33:9; Psalm 24:4; Psalm 26:6; Psalm 73:13; Daniela 6:22

Księga Rodzaju 20:6

Wtedy Bóg powiedział mu we śnie: Wiem, że uczyniłeś to w prostocie swego serca. Dlatego powstrzymałem cię, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie, i nie dopuściłem, abyś jej dotknął.

Księga Rodzaju 20:7

Teraz więc zwróć żonę mężowi, bo on jest prorokiem i będzie się modlił za ciebie, a będziesz żył. Jeśli jej nie zwrócisz, wiedz, że na pewno umrzesz, ty i wszystko, co jest twoje.

Księga Rodzaju 20:8

Abimelek wstał zatem wcześnie rano, zwołał wszystkie swoje sługi i do ich uszu opowiedział wszystko. Gdy ci mężczyźni to usłyszeli, bardzo się przestraszyli.

Księga Rodzaju 20:9

Potem Abimelek wezwał Abrahama i powiedział mu: Co nam uczyniłeś? W czym zgrzeszyłem przeciwko tobie, że sprowadziłeś na mnie i na moje królestwo tak wielki grzech? Postąpiłeś ze mną tak, jak nie należy postępować.

Księga Rodzaju 20:10

Abimelek zapytał jeszcze Abrahama: Co widziałeś, że tak postąpiłeś?

Księga Rodzaju 20:11

Abraham odpowiedział: Bo myślałem – na pewno nie ma w tym miejscu bojaźni Bożej i zabiją mnie z powodu mojej żony.

Księga Rodzaju 20:12

Zresztą ona naprawdę jest moją siostrą, córką mego ojca, choć nie córką mojej matki. I została moją żoną.

Księga Rodzaju 20:13

Gdy więc Bóg wyprawił mnie na wędrówkę z domu mego ojca, powiedziałem do niej: Oto przysługa, jaką mi wyświadczysz – w każdym miejscu, do którego przyjdziemy, mów o mnie: To jest mój brat.

Księga Rodzaju 20:14

Wtedy Abimelek wziął owce i woły oraz służących i służące i dał Abrahamowi, i zwrócił mu jego żonę Sarę.

Księga Rodzaju 20:15

I Abimelek powiedział: Oto moja ziemia jest przed tobą. Zamieszkaj, gdzie ci się podoba.

Księga Rodzaju 20:16

A do Sary powiedział: Dałem twemu bratu tysiąc srebrników. Oto on jest zasłoną twoich oczu u wszystkich, którzy  z tobą, i u wszystkich innych. O tym Sara została pouczona.

Księga Rodzaju 20:17

Wtedy Abraham modlił się do Boga i Bóg uzdrowił Abimeleka, a także jego żonę i jego służące, i one rodziły. [komentarz]

Księga Rodzaju 20:18

PAN bowiem zamknął wszystkie łona domu Abimeleka z powodu Sary, żony Abrahama. [komentarz]

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Rodzaju 20: komentarze

Księga Rodzaju 20:17: Modlitwa wstawiennicza

treść wersetu: Rodzaju 20:17
Wtedy Abraham modlił się do Boga i Bóg uzdrowił Abimeleka, a także jego żonę i jego służące, i one rodziły. (UBG)

To kolejne wstawiennictwo Abrahama – tym razem w formie modlitwy (wcześniej Abraham wstawia się za Sodomą: Rodzaju 18:23-32). W późniejszym okresie koncepcja takiej wstawienniczej modlitwy rozwija się w judaizmie (por. np. starotestamentowy apokryfon Testament Abrahama 14:7, gdzie anioł oznajmia Abrahamowi, że dusza została zachowana za sprawą jego sprawiedliwej modlitwy. Zobacz także: Apokryf Genesis (1Q20); Genesis Rabba 35:2; Genesis Rabba 39:11; Genesis Rabba 48:8; Berachot 19a.

Księga Rodzaju 20:18: Imię Boga jedynie w ostatnim wersecie

treść wersetu: Rodzaju 20:18
PAN bowiem zamknął wszystkie łona domu Abimeleka z powodu Sary, żony Abrahama. (UBG)

Werset 18. – ostatni w tym rozdziale jest jedynym, kiedy pada imię Boga – יְהוָ֔ה (JHWH; często oddawane jako PAN – dużymi literami). Czasem uważa się 1, że jest on dodatkiem redakcyjnym – spójrzmy bowiem na poprzedni werset:

Wtedy Abraham modlił się do Boga i Bóg uzdrowił Abimeleka, a także jego żonę i jego służące, i one rodziły

Można sobie wyobrazić całość narracji bez ostatniego – omawianego wersetu. To, że niekoniecznie musi być to spekulacja, potwierdza właśnie obecność imienia Boga – w kontraście do reszty tego rozdziału, a szczególnie wersetu 13. W przekładach na polski czytamy tam zazwyczaj następujące słowa:

Gdy więc Bóg wyprawił mnie na wędrówkę z domu mego ojca (Rodzaju 20:13)

Podczas gdy hebrajski używa słowa Elohim (Bóg bądź bogowie) z czasownikiem w liczbie mnogiej (a więc: „Bogowie wyprawili mnie na wędrówkę…”). Dlatego jedna z możliwości zakłada, że opowieść o Abrahamie w Egipcie jest elementem jednej z najstarszych warstw Pięcioksięgu, gdzie imię Boga – יְהוָ֔ה (JHWH) nie było jeszcze znane (por. Wyjścia 6:3).

Przypisy
  1. Hermann Hupfeld zdaje się być pierwszym, który tak uczynił (w pracy Die Quellen der Genesis und die Art ihrer Zusammensetzung; 1853 r.)