Księga Liczb 23 [LXX]

Księga Liczb 23:6 [LXX]

I powrócił do niego. A on stanął nad swoją ofiarą całopalną, a z nim wszyscy przywódcy Moabu.

Przekład interlinearny
Księga Liczb 23:6: tekst grecki
καὶ ἀπεστράφη πρὸς αὐτόν καὶ ὅδε ἐφειστήκει ἐπὶ τῶν ὁλοκαυτωμάτων αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες Μωαβ μετ᾽ αὐτοῦ

Księga Liczb 23:6: przekład interlinearny

καὶ ἀπεστράφη πρὸς αὐτόν καὶ ὅδε ἐφειστήκει
kai apestraphē pros auton kai hode epheistēkei
i powrócił do niego a ten stanął
ἐπὶ τῶν ὁλοκαυτωμάτων αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ
epi tōn holokautōmatōn autou kai pantes hoi
nad ofiarą całopalną swoją i wszyscy
ἄρχοντες Μωαβ μετ αὐτοῦ
archontes Moab met’ autou
przywódcy Moabu z nim