Zobacz także: inne rozdziały Księgi Sędziów

Księga Sędziów 13: tekst

Narodziny Samsona

Księga Sędziów 13:1

Potem synowie Izraela znowu czynili to, co złe w oczach PANA.
I wydał ich PAN w ręce Filistynów na czterdzieści lat.

Księga Sędziów 13:2

A był pewien mężczyzna z Sorea, z pokolenia Dana, imieniem Manoach, a jego żona była niepłodna i nie rodziła.

Księga Sędziów 13:3

I Anioł PANA ukazał się tej kobiecie, i powiedział do niej: Oto jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i urodzisz syna.

Księga Sędziów 13

Księga Sędziów 13

Księga Sędziów 13:4

Dlatego teraz strzeż się, nie pij wina ani mocnego napoju i nie jedz nic nieczystego;

Księga Sędziów 13:5

Bo oto poczniesz i urodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, bo to dziecko będzie nazirejczykiem dla Boga już od łona.
I zacznie on wybawiać Izraela z rąk Filistynów.

Księga Sędziów 13:6

Wtedy kobieta przyszła i powiedziała swemu mężowi: Przyszedł do mnie mąż Boży, którego oblicze było jak oblicze Anioła Boga, bardzo straszne.
Nie pytałam go, skąd jest, nie oznajmił mi też swego imienia.

Księga Sędziów 13:7

Powiedział mi tylko: Oto poczniesz i urodzisz syna.
Teraz więc nie pij wina ani mocnego napoju i nie jedz niczego nieczystego, gdyż dziecko będzie nazirejczykiem dla Boga już od łona aż do dnia swojej śmierci.

Księga Sędziów 13:8

Wtedy Manoach modlił się do PANA, mówiąc: Proszę, Panie mój, niech mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie znowu do nas i nauczy nas, co mamy czynić z dzieckiem, które się urodzi.

Księga Sędziów 13:9

I Bóg wysłuchał głosu Manoacha.
Przyszedł znowu Anioł Boga do tej kobiety, gdy siedziała na polu, lecz nie było przy niej jej męża Manoacha.

Księga Sędziów 13:10

Kobieta pobiegła więc szybko i opowiedziała swemu mężowi: Oto ukazał mi się ten mąż, który przyszedł do mnie tamtego dnia.

Księga Sędziów 13:11

A Manoach wstał i poszedł za swoją żoną.
Gdy przyszedł do tego męża, powiedział mu: Czy jesteś tym mężem, który rozmawiał z moją żoną? A on odpowiedział: Jestem.

Księga Sędziów 13:12

Manoach powiedział: Niech się teraz spełni twoje słowo.
Lecz jak mamy postępować z dzieckiem i co mamy dla niego zrobić?

Księga Sędziów 13:13

I Anioł PANA odpowiedział Manoachowi: Niech twoja żona wystrzega się wszystkiego, co jej powiedziałem.

Księga Sędziów 13:14

Niech nie je niczego, co pochodzi z winorośli; także niech nie pije wina ani mocnego napoju, ani niech nie je żadnej rzeczy nieczystej.
Niech przestrzega wszystkiego, co jej przykazałem.

Księga Sędziów 13:15

Wtedy Manoach powiedział do Anioła PANA: Pozwól, proszę, że cię zatrzymamy i przygotujemy dla ciebie koźlątko.

Księga Sędziów 13:16

Lecz Anioł PANA odpowiedział Manoachowi: Choćbyś mnie zatrzymał, nie będę jadł twego chleba.
Ale jeśli chcesz złożyć całopalenie, złóż je PANU.
Manoach nie wiedział bowiem, że to był Anioł PANA.

Księga Sędziów 13:17

I Manoach powiedział do Anioła PANA: Jakie jest twoje imię, abyśmy cię uczcili, gdy spełni się twoje słowo?

Księga Sędziów 13:18

Anioł PANA odpowiedział: Dlaczego pytasz o moje imię, które jest tajemnicze?

Księga Sędziów 13:19

Wziął więc Manoach koźlę oraz ofiarę pokarmową i złożył to na skale PANU.
A uczynił on cud, a Manoach i jego żona patrzyli na to.

Księga Sędziów 13:20

A gdy płomień wznosił się z ołtarza ku niebu, wtedy Anioł PANA wstąpił w płomień ołtarza, a Manoach i jego żona, widząc to, upadli na twarze na ziemię.

Księga Sędziów 13:21

I Anioł PANA już więcej nie ukazał się Manoachowi ani jego żonie.
Wtedy Manoach poznał, że to był Anioł PANA.

Księga Sędziów 13:22

Potem Manoach powiedział do swojej żony: Na pewno umrzemy, bo widzieliśmy Boga.

Księga Sędziów 13:23

Jego żona zaś odpowiedziała mu: Gdyby PAN chciał nas zabić, nie przyjąłby z naszych rąk całopalenia i ofiary pokarmowej ani nie ukazałby nam tego wszystkiego, ani nie objawiłby nam teraz takich rzeczy.

Księga Sędziów 13:24

Kobieta urodziła więc syna i nadała mu imię Samson.
I dziecko rosło, a PAN mu błogosławił.

Księga Sędziów 13:25

I Duch PANA zaczął go pobudzać w obozie Dan, między Sorea a Esztaol.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj