Ślub nazirejczyka [chiazm]

Ślub nazirejczyka [chiazm]: wersja skrócona

(A) Wprowadzenie (wersety: 1-2)
(B) Zakazy (wersety: 3-8)
(X) Zanieczyszczenie (wersety: 9-12)
(B) Ukończenie (wersety: 13-20)
(A) Podsumowanie (oraz dobrowolne ofiary; werset: 21)

Jacob Milgrom w swoim komentarzu do Tory wylicza zabiegi autora, które nadają tekstowi uporządkowany (chiazmatyczny) charakter.

Początek i koniec części B:
* Liczb 6:13-14a: we-zo’t torat ha-nazir… nizro…korbano le-JHWH
* Liczb 6:21a: zo’t torat ha-nazir… korbano le-JHWH…. nizro… torat ha-nazir

Zakazy nałożone na nazirejczyka:
Cztery razy rozpoczyna się od frazy „kol jemei” – „przez”
* pierwsza i ostatnia – „kol jemei nizro” – „przez okres” (Liczb 6:4 oraz Liczb 6:8)
* dwa środkowe wyrażenia – „neder nizro” – „jego ślub jako nazirejczyk” (Liczb 6:5)
* środkowy werset – „hazziro le-JHWH” – „oddzielony dla Pana” , identyczny jak w wersecie Liczb 6:2b, tym samym łączy sekcje A i B.

Trzy główne części połączone są wspólnymi wyrażeniami, np.
* X oraz B – ro’sz nizro (Liczbn 6:9 i Liczb 6:18);
* BXB – „jemei nizro” (Liczb 6:4, Liczb 6:8, Liczb 6:12, Liczb 6:13)
* rdzeń spółgłoskowy k-d-sz, „święty” (Liczb 6:5, Liczb 6:8, Liczb 6:11, Liczb 6:20).

Ślub nazirejczyka [chiazm]. Księga Liczb 6:1-21

Ślub nazirejczyka [chiazm]. Księga Liczb 6:1-21

Ślub nazirejczyka [chiazm]: wersja rozbudowana

 Na dole tabeli znajduje się suwak, który umożliwia zobaczyć całą strukturę literacką księgi 

Tekst za: Przekład Cylkowa

Wprowadzenie
Więcej
(1) I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł:
(2) „Powiedz synom Israela, a objaśnij im: Jeżeli się mężczyzna albo niewiasta wyróżni, ślubując ślub wstrzemięźliwości, aby być wstrzemięźliwym, gwoli Wiekuistemu;

Przysięga 1
Więcej
(3) Tedy od  wina  i mocnego napoju wstrzymywać się winien, nawet kwasu  winnego , ani kwasu z odurzających napojów pijać nie ma; żadnej też nalewki z winnych jagód nie będzie pił, a także winnych jagód świeżych albo suszonych jadać nie będzie.

Przysięga 2

Więcej
(4) Przez cały czas wstrzemięźliwości swojej, z niczego, co się przyrządza z winogradu, bądź z pestek, bądź z łupiny, kosztować nie ma.
Przysięga 3

Więcej
(5) Przez cały czas ślubowanej wstrzemięźliwości swojej, brzytwa nie dotknie się głowy jego; aż do spełnienia się czasu, na który poddał się wstrzemięźliwości gwoli Wiekuistemu, uświęconym być winien, splatając rozpuszczone włosy głowy swojej.
Przysięga 4

Więcej
(6) Przez cały czas, na który poddał się wstrzemięźliwości gwoli Wiekuistemu, do ciała martwego nie przystąpi. (7) Ani przy ojcu, ani przy matce swojej, ani przy bracie, ani przy siostrze swojej nie zanieczyści się, gdy umrą; gdyż uświęcenie Boga swego ma na głowie swojej.
Przysięga 5

Więcej
(8) Przez cały czas wstrzemięźliwości swojej – poświęconym on Wiekuistemu.
Zanieczyszczenie (a)

Więcej
(9) A gdyby kto umarł przy nim w jednej chwili, nagle, a zanieczyścił głowę jego poświęconą;
Zanieczyszczenie (b)

Więcej
(9) ostrzyże wtedy głowę swoją w dzień oczyszczenia swego; dnia siódmego ostrzyże ją.
Zanieczyszczenie (c)
Więcej
(10) A dnia ósmego przyniesie parę synogarlic albo parę młodych gołąbków do kapłana, do wnijścia przybytku zboru.
Zanieczyszczenie (c)
Więcej
(11) I spełni kapłan jednym ofiarę zagrzeszną, a drugim całopalenie, i oczyści go od tego, czem zgrzeszył przez zmarłego,
Zanieczyszczenie (b)
Więcej
(11) a poświęci głowę jego w tenże dzień;

Zanieczyszczenie (a)

Więcej
(12) I podda się wstrzemięźliwości przed Wiekuistym na czas wstrzemięźliwości swojej, poczem przyniesie jagnię roczne jako ofiarę pokutną; czas wszakże poprzedni przepada, gdyż zanieczyszczone zostało poświęcenie jego.
Zakończenie ślubu nazirejczyka
Więcej
(13) A oto ustawa o wstrzemięźliwym, gdy spełni się czas wstrzemięźliwości jego

I
Więcej
(13) należy go przyprowadzić do wnijścia przybytku zboru;

II

Więcej
(14) I złoży on w ofierze Wiekuistemu – jedno jagnię roczne, zdrowe na całopalenie, i owcę jedną, roczną, zdrową na ofiarę zagrzeszną, barana też jednego, zdrowego na ofiarę opłatną; (15) Kosz też przaśników z mąki przedniej, kołacze zaczynione oliwą i ołatki przaśne namazane oliwą, wraz z ofiarą ich śniedną i zalewką ich, –
III

Więcej
(16) I złoży to kapłan przed Wiekuistym i spełni ofiarę jego zagrzeszną i całopalenie jego; (17) Baranem zaś spełni ofiarę opłatną Wiekuistemu, wraz z koszem przaśników; i spełni też kapłan śniedną ofiarę jego, i zalewkę jego.
IV

Więcej
(18) A wtedy ostrzyże wstrzemięźliwy u wnijścia do przybytku zboru głowę swą poświęconą, on zaś weźmie włosy poświęconej głowy jego i położy na ogień, znajdujący się pod ofiarą opłatną.
 V

Więcej
(19) Poczem weźmie kapłan łopatkę uwarzoną barana i jeden kołacz przaśny z kosza i ołatek przaśny jeden – a poda w ręce wstrzemięźliwego, gdy ostrzyże głowę swą poświęconą;
VI

Więcej
(20) I przedstawi to kapłan jako przedstawienie przed Wiekuistym: poświęcone to dla kapłana, oprócz mostka przedstawienia i łopatki podniesienia
VII

Więcej
a potem pić ma wstrzemięźliwy  wino .
Zakończenie

Więcej
(21) Oto przepis o wstrzemięźliwym, który złożył ślub: ofiara jego przynależy Wiekuistemu za wstrzemięźliwość jego, oprócz tego, na co by go stać było; według ślubu, który ślubował uczyni, oprócz przepisanego o wstrzemięźliwości jego”.

źródło: Jacob Milgrom, The JPS Torah Commentary, Numbers, (1990) / chiasmusxchange.com

Czytaj także: Czy apostoł Paweł był nazirejczykiem?