Księga Sędziów 13 vs Ewangelia Łukasza 24
 Dwie osoby odwiedza istota nadprzyrodzona 
Sędziów 13:3 i dalej / Łukasza 24:15
 Tylko jedna z tych dwóch osób jest nazwana po imieniu . Czytelnicy chcieliby poznać imiona obu w obu historiach. Autorzy obu w pewnym sensie igrają z ciekawością czytelników (czytelnikom podaje się imiona obu stron we wszystkich innych opowieściach, w których anioł przychodzi, aby ogłosić szczególne narodziny).
Sędziów 13:2 i dalej / Łukasza 24:18 i dalej
 Istota nadprzyrodzona mówi o boskich zamierzeniach 
 Sędziów 13:5 / Łukasza 24:26
 Dwie osoby zapraszają nieznajomego, aby został z nimi i zjadł 
Sędziów 13:15 / Łukasza 24:29
 Początek ofiary / posiłku 
Sędziów 13:19 / Łukasza 24:30
 Zanim nieznajomy skończy, w cudowny sposób znika z oczu dwójki osób 
Sędziów 13:21 / Łukasza 13:31
 Będąc świadkami zniknięcia, dwoje osób staje się świadoma tożsamości swojego gościa 
Sędziów 13:21 / Łukasza 13:32

Sędziów 13 Łukasza 24
(9) I Bóg wysłuchał głosu Manoacha. Przyszedł znowu Anioł Boga do tej kobiety, gdy siedziała na polu, lecz nie było przy niej jej męża Manoacha.  (10) Kobieta pobiegła więc szybko i opowiedziała swemu mężowi: Oto ukazał mi się ten mąż, który przyszedł do mnie tamtego dnia. (11) A Manoach wstał i poszedł za swoją żoną. Gdy przyszedł do tego męża, powiedział mu: Czy jesteś tym mężem, który rozmawiał z moją żoną? A on odpowiedział: Jestem. (12) Manoach powiedział: Niech się teraz spełni twoje słowo. Lecz jak mamy postępować z dzieckiem i co mamy dla niego zrobić? (13) I Anioł PANA odpowiedział Manoachowi: Niech twoja żona wystrzega się wszystkiego, co jej powiedziałem. (14) Niech nie je niczego, co pochodzi z winorośli; także niech nie pije wina ani mocnego napoju, ani niech nie je żadnej rzeczy nieczystej. Niech przestrzega wszystkiego, co jej przykazałem. (15)  Wtedy Manoach powiedział do Anioła PANA: Pozwól, proszę, że cię zatrzymamy i przygotujemy dla ciebie koźlątko . (16) Lecz Anioł PANA odpowiedział Manoachowi: Choćbyś mnie zatrzymał, nie będę jadł twego chleba. Ale jeśli chcesz złożyć całopalenie, złóż je PANU. Manoach nie wiedział bowiem, że to był Anioł PANA. (17) I Manoach powiedział do Anioła PANA: Jakie jest twoje imię, abyśmy cię uczcili, gdy spełni się twoje słowo? (18) Anioł PANA odpowiedział: Dlaczego pytasz o moje imię, które jest tajemnicze? (19)  Wziął więc Manoach koźlę oraz ofiarę pokarmową i złożył to na skale PANU. A uczynił on cud, a Manoach i jego żona patrzyli na to . (20) A gdy płomień wznosił się z ołtarza ku niebu, wtedy Anioł PANA wstąpił w płomień ołtarza, a Manoach i jego żona, widząc to, upadli na twarze na ziemię. (21)  I Anioł PANA już więcej nie ukazał się Manoachowi ani jego żonie .  Wtedy Manoach poznał, że to był Anioł PANA . (22) Potem Manoach powiedział do swojej żony: Na pewno umrzemy, bo widzieliśmy Boga.” (15) „ A gdy tak rozmawiali i wspólnie się zastanawiali, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi . (16) Lecz ich oczy były zakryte, żeby go nie poznali. (17) I zapytał ich: Cóż to za rozmowy prowadzicie między sobą w drodze? Dlaczego jesteście smutni? (18) A jeden z nich, któremu było na imię Kleofas , odpowiedział mu: Czy jesteś tylko przychodniem w Jerozolimie i nie wiesz, co się tam w tych dniach stało? (19) I zapytał ich: O czym? A oni mu odpowiedzieli: O Jezusie z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie przed Bogiem i całym ludem; (20) Jak naczelni kapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. (21) A my spodziewaliśmy się, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało. (22) Nadto niektóre z naszych kobiet zdumiały nas: były wcześnie rano przy grobie; (23) A nie znalazłszy jego ciała, przyszły, mówiąc, że miały widzenie aniołów, którzy powiedzieli, iż on żyje. (24) Wówczas niektórzy z naszych poszli do grobu i zastali wszystko tak, jak mówiły kobiety, ale jego nie widzieli. (25) Wtedy on powiedział do nich: O głupi i serca nieskorego do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! (26) Czyż  Chrystus nie musiał tego wycierpieć i wejść do swojej chwały ? (27) I zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wykładał im, co było o nim napisane we wszystkich Pismach. (28) I zbliżyli się do wsi, do której szli, a on zachowywał się tak, jakby miał iść dalej. (29)  Lecz oni go przymusili, mówiąc: Zostań z nami, bo zbliża się wieczór i dzień się już kończy . Wszedł więc, aby z nimi zostać. (30)  A gdy siedział z nimi za stołem, wziął chleb, pobłogosławił i łamiąc, podawał im.  (31)  Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu . (32) I mówili między sobą: Czy nasze serce nie pałało w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze i otwierał nam Pisma ?”