Kolejny wykład podczas naszych sobotnich spotkań tym razem dotyczył stworzenia wszechświata. Jednak na początku brat Mirosław mówił o charakterze Boga. Jak popularne stwierdzenie ,,Bóg jest miłością” należy rozumieć w kontekście Starego Testamentu, pełnego opisów np. kar zsyłanych na buntowniczy Izrael?

Później mówca rozważał w świetle Biblii kolejne wersety, wskazujące na prawdziwego Twórcę wszechświata, czyli Boga, który samoidentyfikuje się jako Stworzyciel na kartach Pisma Świętego. Mimo to w świecie chrześcijańskim dominuje pogląd, że twórcą jest Boży Syn, Jezus Chrystus. Podczas krótkiego wykładu udało się poruszyć kilka popularnych wersetów, które są wykorzystywane, aby głosić taką tezę.

Nagranie wykładu: „Kto stworzył wszechświat?”

Fragmenty Biblii wykorzystane podczas wykładu: „Kto stworzył wszechświat?”

Księga Rodzaju 3:22
Księga Powtórzonego Prawa 6:4
Ewangelia Jana 14:9
Księga Objawienia 1:12-13 oraz Księga Objawienia 1:20
Psalm 33:6-9
Księga Izajasza 55:10-11
Księga Izajasza 44:24
1 Księga Królewska 8:42
Psalm 89:13-21
Księga Izajasza 53:1
Księga Izajasza 61:1
Ewangelia Łukasza 4:17-21
Psalm 147:15-16
Księga Przysłów 8:22-31
Księga Przysłów 3:19-20
Wykład: Kto stworzył wszechświat?

Wykład: Kto stworzył wszechświat? [kadr]

 

Inne wykłady z serii

Kim jest Bóg i jaka jest Jego natura. Czy Boga można zobaczyć