Co musimy czynić, aby odziedziczyć życie wieczne?

tekst: Co musimy czynić, aby odziedziczyć życie wieczne?

tekst: Co musimy czynić, aby odziedziczyć życie wieczne?

Zakładając, że uwierzyłeś Ewangelii i zostałeś ochrzczony w imię Jezusa na odpuszczenie grzechów, teraz pytasz, co musisz zrobić, aby uzyskać „chwałę, cześć, nieśmiertelności i życie wieczne (Rzymian 2:7 – red.. kolejne odnośniki do wersetów również autorstwa redakcji).

Czytaj także: Czym jest chrzest według Biblii? Jego kluczowe znaczenie dla wierzących w Chrystusa

Pytanie jest właściwe i zadane we właściwym czasie; upewnij się, że zawierzyłeś ewangelii i byłeś jej posłuszny zgodnie z Pismem, jednak jeśli nie będziesz niewzruszenie trwał w ufności aż do końca, jeśli nie wytrwasz w dobrych uczynkach, lepiej, gdybyś nigdy nie poznał prawdy.

„Ocalicie wasze życie”, mówi Jezus. „przez swoją wytrwałość” (Łukasza 21:19), do czego Paweł, według którego ewangelii będziecie sądzeni (Rzymian 2:16), dodaje:

Bóg odda każdemu według jego uczynków. Tym, którzy przez wytrwanie w dobrym uczynku szukają chwały, czci i nieśmiertelności, odda życie wieczne (Rzymian 2:6-7).

Czy możesz wciąż czynić dobrze, jeśli najpierw nie zaczniesz wcześniej tak czynić? Czy możesz „szukać” rzeczy, którą twierdzisz, że już posiadasz? Nie, „tylko Bóg posiada nieśmiertelność” (1 Tymoteusza 6:16) – u niego jest „źródło życia” (Objawienia 21:6), a wszystkie byty Jego nieograniczonego panowania, które mogą posiadać ją jako cechę swojego istnienia, otrzymały ją od Niego jako zapłatę za ich wierne posłuszeństwo w poprzednim stanie.

Czy nie żywisz ambicji posiadania chwały, czci i pełnego pokoju dostojeństwa przeznaczonej tym bytom? Czy nie zachwyciłoby Cię posiadanie anielskiej natury, nieskalanego i niezniszczalnego dziedzictwa oraz wieczności? Starajcie się więc, abyście „zostali uznani za godnych udziału w przyszłym świecie w zmartwychwstaniu umarłych” (Łukasza 20:35), tych, którzy „nie będą już umierali” i „będą równi aniołom Boga” (Łukasza 20:36).

Podsumowując, „mądrzy odziedziczą chwałę, a głupi poniosą hańbę” (Przysłów 3:35). Czytelniku, bądź mądry, bo „podstawą wszystkiego jest mądrość; zdobywaj mądrość”, wiedząc, że szczęśliwy jest, kto ją znajduje. Pytasz, co pozostaje ci czynić, aby stać się mądrym? Posłuchaj apostoła, co on mówi?

„Pisma święte mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie” (1 Tymoteusza 3:15).

Czy boisz się Go z tą religijną czcią, która nie zna spoczynku? Czy boisz się Go i czcisz Go, bo kochasz Go za Jego nieograniczoną dobroć dla Jego dzieci ludzkich? To oznacza, że posiadasz element tej mądrości, która choć jest głupotą u ludzi, jest „cenniejsza niż perły” (Przysłów 3:15) w oczach Boga; i nieporównywalnie cenniejsza niż wszystkie rzeczy, o których zamarzysz.

„Długie dni są w jej prawej ręce, a w lewej bogactwa i chwała. Jej drogi są drogami rozkoszy i wszystkie jej ścieżki spokojne. Jest DRZEWEM ZYCIA dla tych, którzy się jej chwycą; a ci, którzy się jej trzymają, są błogosławieni” (Przysłów 3:16-18).

Bądź więc mądry, powtarzam, abyś „świecił jak blask firmamentu” (Daniela 12:3) w Królestwie przyszłego wieku; nakieruj swe serce na mądrość, bo „w czasie końca” (Daniela 12:4) „mądrzy zrozumieją” (Daniela 12:10) „rzeczy Ducha Bożego” (1 Koryntian 2:14).

The Christadelphian” (sierpień 1870 r.)