Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Przysłów 21:1

Serce  króla  jest w ręku PANA  jak  potoki wód; kieruje je, dokąd chce.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „króla…”  Przysłów 16:1; Przysłów 16:9; Przysłów 20:24; Ezdrasza 7:27-28; Nehemiasza 1:11; Nehemiasza 2:4; Psalm 105:25; Psalm 106:46; Daniela 4:35; Dzieje 7:10
 „jak…”  Psalm 74:15; Psalm 93:4; Psalm 114:3; 114:35; Izajasza 43:19; Izajasza 44:27; Objawienia 16:4; Objawienia 16:12

Księga Przysłów 21:2

Wszelka droga człowieka jest słuszna w jego oczach, ale PAN waży serca.

Księga Przysłów 21:3

Czynienie sprawiedliwości i sądu bardziej się podobają PANU niż ofiara.

Księga Przysłów 21:4

Wyniosłe oczy, pyszne serce i praca niegodziwych są grzechem.

Księga Przysłów 21:5

Myśli pracowitego przynoszą pewny dostatek, a myśli każdego spieszącego się – niedostatek.

Księga Przysłów 21:6

Gromadzenie skarbów kłamliwym językiem jest przemijającą marnością tych, którzy szukają śmierci.

Księga Przysłów 21:7

Grabież niegodziwych zniszczy ich, bo nie chcą czynić tego, co sprawiedliwe.

Księga Przysłów 21:8

Droga człowieka jest przewrotna i obca, ale dzieło czystego jest prawe.

Księga Przysłów 21:9

Lepiej mieszkać w kącie dachu niż z kłótliwą żoną w przestronnym domu.

Księga Przysłów 21:10

Dusza niegodziwego pragnie zła, a jego bliźni nie znajduje łaski w jego oczach.

Księga Przysłów 21:11

Gdy się karze szydercę, prosty mądrzeje, a gdy uczą mądrego, przyjmuje wiedzę.

Księga Przysłów 21:12

Sprawiedliwy zważa na dom niegodziwego, ale Bóg powala niegodziwych za ich nieprawość.

Księga Przysłów 21:13

Kto zatyka swe ucho na wołanie ubogiego, ten sam będzie wołał, a nie zostanie wysłuchany.

Księga Przysłów 21:13

Księga Przysłów 21:13

Księga Przysłów 21:14

Potajemny dar łagodzi zapalczywość i upominek w zanadrzu uspokaja wielki gniew.

Księga Przysłów 21:15

Radością jest dla sprawiedliwego czynić sąd, a na czyniących nieprawość przyjdzie zniszczenie.

Księga Przysłów 21:16

Człowiek, który zbacza z drogi mądrości, odpocznie w zgromadzeniu umarłych.

Księga Przysłów 21:17

Kto kocha zabawę, zubożeje, a kto kocha wino i olejek, nie wzbogaci się.

Księga Przysłów 21:18

Niegodziwy będzie okupem za sprawiedliwego, a przewrotny – za prawych.

Księga Przysłów 21:19

Lepiej mieszkać na pustyni niż z kłótliwą i gniewliwą żoną.

Księga Przysłów 21:20

Pożądany skarb i olej  w mieszkaniu mądrego, ale głupiec je trwoni.

Księga Przysłów 21:21

Kto podąża za sprawiedliwością i miłosierdziem, znajduje życie, sprawiedliwość i chwałę.

Księga Przysłów 21:22

Mądry wdziera się do miasta mocarzy i burzy potęgę ich ufności.

Księga Przysłów 21:23

 Kto strzeże swoich ust i języka, strzeże swojej duszy przed utrapieniem.

Księga Przysłów 21:24

Hardy i pyszny szyderca – oto imię tego, kto działa w pysznym gniewie.

Księga Przysłów 21:25

 Pragnienie leniwego zabija go, bo jego ręce nie chcą pracować.

Księga Przysłów 21:26

 Przez cały dzień pożąda on zachłannie, a sprawiedliwy daje i nie szczędzi.

Księga Przysłów 21:27

Ofiara niegodziwych budzi odrazę, a cóż dopiero, gdy ją w niegodziwości ofiarują.

Księga Przysłów 21:28

 Fałszywy świadek zginie, lecz kto słucha, będzie mówił nieustannie.

Księga Przysłów 21:29

Niegodziwy ma upór na twarzy, ale prawy wytycza swoją drogę.

Księga Przysłów 21:30

 Nie ma mądrości ani rozumu, ani rady przeciwko PANU.

Księga Przysłów 21:31

 Konia przygotowują na dzień bitwy, ale wybawienie zależy od PANA.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj