Talmud Sukkah 49

Talmud Sukkah 49b

Talmud Sukkah 49

Talmud Sukkah 49

[…] R. Elazar stwierdził: Większy jest ten, kto czyni jałmużnę, niż [ten, który składa] wszystkie ofiary, bo jest powiedziane:

„Czynienie jałmużny i sprawiedliwości jest milsze Panu niż ofiara” (Przysłów 21:3).

R. Elazar stwierdził dalej: Akty miłującej dobroci (gemilut hasadim) są większe niż jałmużna (cedaka), gdyż jest powiedziane:

„Siejcie sobie według waszej jałmużny (cedaka), ale zbierajcie według waszego hesed” (Ozeasza 10:12);

gdy ktoś sieje, wątpliwe jest, czy zje [żniwo], czy nie, ale kiedy ktoś zbierze, na pewno będzie jadł.[…]

więcej na: Safaria.org