Księga Syracha jest księgą deuterokanoniczną, tj. nie wchodzi w skład kanonu protestanckiego. W niniejszym artykule zostaną przedstawione wersety, które stoją w sprzeczności z resztą Pisma Św.

Cytaty z Księgi Syracha za Biblią Tysiąclecia

* Początek grzechu przez kobietę i przez nią też wszyscy umieramy

[Księga Syracha 25:24]

Co mówi Pismo:
– List do Rzymian 5:12,
– Księga Liczb 16:22,
1 Księga Samuela 2:25

* Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów

[Księga Syracha 3:3]

* Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy [Księga Syracha 3:30]

Co mówi Pismo:
– księga Kapłańska 17:11,
– List do Galacjan 2:16,
– List do Galacjan 2:21

4 Dawaj bogobojnemu, a nie wspomagaj grzesznika.

5 Dobrze czyń biednemu, a nie dawaj bezbożnemu, odmów mu chleba swego i nie użyczaj mu, aby przypadkiem nie wziął góry nad tobą. Znajdziesz w dwójnasób zło za wszystko dobro, które byś mu wyświadczył.
6 Gdyż i u Najwyższego budzą odrazę grzesznicy, wymierzy On też karę bezbożnym.
7 Dawaj dobremu, a nie pomagaj grzesznikowi. [Księga Syracha 12:4-7]

Co mówi Pismo:
– Ewangelia Łukasza 6:27,
– Ewangelia Łukasza 6:30,
– List do Rzymian 12:20,
– Księga Przysłów 25:21

Artykuł będzie rozbudowywany – zapraszamy wkrótce