Spis treści

Halleluja w Psalmach

Kompozycja 150 Psalmów, które znajdujemy w naszych Bibliach, to obszerny temat. Warto mieć na uwadze, że ich kolejność jest nie bez znaczenia. Przyjrzyjmy się jednemu przykładowi.

Liczba „7” to jeden z kluczy do Starego i Nowego Testamentu – jest ona często używanym instrumentem kompozycyjnym biblijnych autorów. Spójrzmy na układ 7 Psalmów i tego, w jaki sposób ich układ został zaplanowany.

źródło: John Forbes, Studies on the Book of Psalms: The Structural Connection of the Book of Psalms and in the Psalter as an Organic Whole

"Siódemkowy" układ Psalmów / Halleluja w Psalmach

„Siódemkowy” układ Psalmów / Halleluja w Psalmach