Cytaty: Psalm 112

Cytaty: Psalm 112:1-2

Alleluja. Błogosławiony człowiek, który boi się PANA i ma upodobanie w jego przykazaniach. Jego potomstwo będzie potężne na ziemi, pokolenie prawych będzie błogosławione.

UBG

Psalm 112:1-2

Psalm 112:1-2

Cytaty: Psalm 112:3

Dobrobyt i bogactwo są w jego domu, a jego sprawiedliwość trwa na wieki.

UBG

Psalm 112:3

Psalm 112:3

Cytaty: Psalm 112:4

 Wschodzi on w ciemności jak światło dla prawych: łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy.

B. Paulistów

Psalm 112:4

Psalm 112:4

Cytaty: Psalm 112:7

Nie boi się złej wieści, Serce jego jest mocne, ufa Panu

B. Warszawska

Psalm 112:7

Psalm 112:7

Czytaj cały rozdział: Psalm 112