Księga Objawienia 5:12: tekst i tłumaczenie

Księga Objawienia 5:12

Księga Objawienia 5:12

P. Ekumeniczny: Mówili donośnym głosem: Baranek zabity jest godny otrzymać moc i bogactwo, i mądrość, i  potęgę , i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo.

UBG: Mówiących donośnym głosem: Godzien jest Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i  siłę , i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo.

Nestle (1904): λέγοντες φωνῇ μεγάλῃ Ἄξιός ἐστιν τὸ Ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν τὴν δύναμιν καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν.
Westcott i Hort (1881): λέγοντες φωνῇ μεγάλῃ Ἄξιόν ἐστιν τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν τὴν δύναμιν καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν.
Tekst bizantyjski (2005): λέγοντες φωνῇ μεγάλῃ, Ἄξιόν ἐστιν τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν τὴν δύναμιν καὶ τὸν πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν.
Textus Receptus (1550): λέγοντες φωνῇ μεγάλῃ Ἄξιόν ἐστιν τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν τὴν δύναμιν καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν

Księga Objawienia 5:12: komentarze

Liczba siedem

Z poprzedniego wersetu wiemy, że okrzyk na cześć Baranka wypowiadają „aniołowie, stworzenia i starsi, a liczba ich wynosiła dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy i tysiące tysięcy”. Baranek godny jest przyjąć siedem rzeczy – „siódemka” to liczba pełni w Biblii:

  1. moc
  2. bogactwo
  3. mądrość
  4. potęgę (siłę)
  5. cześć
  6. chwałę
  7. błogosławieństwo

Cztery z nich (błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków) są wypowiadane w kolejnym wersecie (Objawienia 5:13) pod adresem nie tylko Baranka, ale i Boga („zasiadający na tronie”).

Również siedem atrybutów zostaje wypowiedzianych pod adresem Boga w Objawienia 7:12 („błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła”).

To nie jedyne takie „siódemki” w Biblii. Zwróćmy uwagę na kolejne przykłady:

a) siódemkowy układ modlitwy Pańskiej (Mateusza 6:9-13)
1) niech będzie uświęcone twoje imię 2) Niech przyjdzie twoje królestwo 3) niech się dzieje twoja wola… 4) Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba 5) przebacz nam nasze winy 6) nie wystawiaj nas na pokusę 7) wybaw nas od złego

b) siedem rzeczy na temat Symeona (Łukasza 2:25-26)
1) sprawiedliwy 2) bogobojny 3) oczekujący pociechy Izraela 4) Duch Święty był nad nim 5) objawił mu Bóg przez Ducha Świętego 6) nie ujrzy śmierci 7) zobaczy Chrystusa Pańskiego

c) siedem rzeczy, które nie mogą oddzielić nas od miłości Chrystusowej (Rzymian 8:35)
1) utrapienie 2) ucisk 3) prześladowanie 4) głód 5) nagość 6) niebezpieczeństwo 7) miecz 1

To tylko kilka przykładów pokazujących większy obraz – wielu autorów biblijnych (Jan, Mateusz, Łukasz, Paweł…), niezależnie od siebie, stosuje podobne zabiegi literackie.

Odwrócenie systemu wartości

Chwałę otrzymuje Baranek, który został wcześniej zabity (Objawienia 5:6) – Ewangelia zwycięża nie siłą ziemskich władców, ale mocą widzianą oczami ludzi jako słabość. To śmierć Baranka (a nie zabicie wrogów) sprawia, że „godny jest wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie”, tym samym „odkupując swój lud dla Boga przez jego krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu” (Objawienia 5:9).

Zobacz także: Dawid i Jezus: trzy namaszczenia w drodze na tron

Źródła
  1. Casper J. Labuschagne, „Numerical Secrets of the Bible