Świątynia Salomona a opis w Księdze Rodzaju: podobieństwa / źródło: youtube.com/@RadicalReformationChristianity

Świątynia Salomona a opis w Księdze Rodzaju: podobieństwa / źródło: youtube.com/@RadicalReformationChristianity

Świątynia Salomona a opis w Księdze Rodzaju 1

Bóg za pośrednictwem proroka Izajasza oznajmia:

Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich stóp. Gdzie więc będzie ten dom, który mi zbudujecie? Gdzie będzie miejsce mego odpoczynku? (Izajasza 66:1)

Bóg nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką. To cały świat jest Bożą świątynią, a ludzie kapłanami w niej służącymi – i tak opisuje stworzenie świata Ks. Rodzaju 1. Narracja 1. Księgi Mojżeszowej w precyzyjny sposób na to wskazuje, wykazując podobieństwa do budowy Przybytku, ale przede wszystkim Świątyni Salomona, które w zamyśle były odzwierciedleniem Bożego porządku.

Świątynia Salomona a opis w Księdze Rodzaju 1: porównanie

Podział na miejsce najświętsze i święte przypomina niebo – miejsce zamieszkania Boga (por. np. Psalm 11:4) i ziemię – gdzie służą jego kapłani, czyli ludzie. Oto kolejne etapy stworzenia zestawione z elementami świątyni:

Stworzenie świata z Ks. Rodzaju Świątynia Salomona
Rodzaju 1:3: Niechaj się stanie światłość! 1 Królewska 7:49: Świeczniki ze szczerego złota – pięć po prawej stronie i pięć po lewej stronie przed Najświętszym Miejscem – oraz kwiaty, lampy i szczypce ze złota
* świecznik oświetla miejsce święte, tak jak słońce ziemię
Rodzaju 1:4: oddzielił Bóg światłość od ciemności 1 Królewska 6:31:  U wejścia do Miejsca Najświętszego wykonał drzwi z drzewa oliwnego. Nadproża i węgary zajmowały piątą część muru.
* Miejsce święte (symbol ziemi) i najświętsze (symbol nieba) zostają oddzielone
Rodzaju 1:6: Niech stanie się firmament 1 Królewska 6:9: Tak więc zbudował dom i ukończył go, i pokrył sklepienie domu belkami i deskami cedrowymi.

Hebrajskie słowo na firmament, użyte w Ks. Rodzaju 1:6 – [רָקִיעַ/rakia] opisuje metalowy przedmiot, co koresponduje ze sklepieniem domu Bożego.
Rodzaju 1:9-10: Niech się zbiorą w jednym miejscu wody (…) Bóg nazwał (…) morzami 1 Królewska 7:23: Wykonał też odlewane morze na dziesięć łokci od brzegu do brzegu. Było ono idealnie okrągłe, miało pięć łokci wysokości i trzydzieści łokci obwodu.
* Morze [יָם/jam] znajduje się w świątyni, podobnie jak zostaje opisane w akcie stworzenia
Rodzaju 1:11-12: trawa, rośliny (…) drzewo urodzajne przynoszące owoc 1 Królewska 6:29: Nadto wszystkie ściany dokoła domu wewnątrz i na zewnątrz ozdobił wyrytymi cherubinami, palmami i rozkwitłymi kwiatami.

* Stworzona roślinność jest symbolizowana przez wyryte na ścianach plamy i kwiaty
Rodzaju 1:14-18: światła na firmamencie nieba, by oddzielały dzień od nocy 1 Królewska 6:4: zrobił okna w domu, od wewnątrz przestronne, a od zewnątrz wąskie.
Okna w ścianach budynku miały tę samą funkcję, co światła na firmamencie, dając światło przebywającym w nim.
Rodzaju 1:20-25: stworzenie wszelkiego rodzaju zwierząt 1 Królewska 6:29: Nadto wszystkie ściany dokoła domu wewnątrz i na zewnątrz ozdobił wyrytymi cherubinami, palmami i rozkwitłymi kwiatami.
* Zwierzęta są reprezentowane przez wyrzeźbione cherubiny
Rodzaju 1:26-30: ludzie stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. 1 Królewska 8: ludzie służący w świątyni PANA

Przekaz Ks. Rodzaju 1 jest jasny: cała ziemia jest świątynia Boga i poza nim nie ma żadnego innego. Świątynia w Jerozolimie była reprezentacją porządku, który stworzył, ale jako taka była tylko pewnym odbiciem chwały. W końcu Salomon mówił w rozdziale bezpośrednio następującym po opisie budowy:

Czyż naprawdę jednak Bóg zamieszka na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowałem? (1 Królewska 8:27)

Budowla, podobnie jak opis w Księdze Rodzaju, niosły przede wszystkim czytelny przekaz o tym, że to Bóg jest jedynym stwórcą, a zarazem Panem świata.

Świątynia Salomona a opis w Księdze Rodzaju 1: historia interpretacji

Podobieństwo między opisem z Ks. Rodzaju 1 a budową świątyni zostało zauważone na przestrzeni wieków, zarówno przez żydowskich, jak i chrześcijańskich komentatorów. Można przeczytać o tym w Ks. Jubileuszy, u Filona z Aleksandrii, Józefa Flawiusza, żydowskich komentatorów od III do V wieku, a potem u pisarzy chrześcijańskich takich jak: Efrem Syryjczyk, Teodor z Mopsuestii, Jakub z Sarug, Narsai czy Konstantyn z Antiochii. Motywów można dopatrzeć się w sztuce i architekturze bizantyjskiej VI-VIII wieku.

na podstawie: Radical Reformation Christianity

Zobacz także: Jak wyglądał Przybytek (Miszkan)