Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

1 List do Tymoteusza 4: podsumowanie

Zanim przeczytasz List, tu możesz przeczytać krótkie podsumowanie - KLIKNIJ
W tym rozdziale Paweł ostrzega Tymoteusza przed fałszywymi nauczycielami, którzy będą wprowadzać ludzi w błąd w ostatnich czasach. Ci nauczyciele będą zakazywać ludziom wchodzić w związki małżeńskie i spożywać niektóre pokarmy, które Bóg stworzył dla ludzi wdzięcznych. Paweł mówi, że wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre i może być przyjmowane z dziękczynieniem i modlitwą.

1 List do Tymoteusza 4

1 List do Tymoteusza 4

Paweł zachęca Tymoteusza, aby odrzucał bezbożne i bajeczne opowieści, a ćwiczył się w pobożności, która ma obietnicę życia teraźniejszego i przyszłego. Paweł przypomina Tymoteuszowi o jego powołaniu i darze duchowym, który otrzymał przez proroctwo i nałożenie rąk starszych. Paweł nakazuje Tymoteuszowi poświęcić się czytaniu Pisma, zachęcaniu i nauczaniu. Radzi, aby nie pozwalał nikomu lekceważyć go z powodu jego młodego wieku, ale był wzorem dla wiernych w słowie, postępowaniu, miłości, wierze i czystości. Paweł każe Tymoteuszowi pilnować siebie i nauki, by zbawić siebie i tych, którzy go słuchają.

1 List do Tymoteusza 4: tekst

Ludzie w czasach ostatecznych

1 List do Tymoteusza 4:1

A Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów;

1 List do Tymoteusza 4:2

Mówiąc kłamstwo w obłudzie, mając napiętnowane sumienie;

1 List do Tymoteusza 4:3

Zabraniając wstępować w związki małżeńskie, nakazując powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę.

1 List do Tymoteusza 4:4

Wszelkie bowiem stworzenie Boże jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem.

1 List do Tymoteusza 4:5

Uświęcone bowiem zostaje przez słowo Boże i modlitwę.

Służba Jezusowi Chrystusowi

1 List do Tymoteusza 4:6

Przedkładając to braciom, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś.

1 List do Tymoteusza 4:7

Odrzucaj natomiast pospolite i babskie baśnie. Sam zaś ćwicz się w pobożności.

1 List do Tymoteusza 4:8

Ćwiczenie cielesne bowiem przynosi niewiele pożytku, lecz pobożność do wszystkiego jest przydatna, gdyż zawiera obietnicę życia obecnego i przyszłego.

1 List do Tymoteusza 4:9

Wiarygodne to słowa i godne całkowitego przyjęcia.

1 List do Tymoteusza 4:10

Dlatego pracujemy i jesteśmy lżeni, że pokładamy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących.

1 List do Tymoteusza 4:11

To nakazuj i tego nauczaj.

1 List do Tymoteusza 4:12

Niech nikt nie lekceważy twego młodego wieku; lecz bądź dla wierzących przykładem w mowie, w postępowaniu, w miłości, w duchu, w wierze, w czystości.

1 List do Tymoteusza 4:13

Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęcania i nauki.

1 List do Tymoteusza 4:14

Nie zaniedbuj daru, który jest w tobie, który został ci dany przez proroctwo wraz z nałożeniem rąk starszych.

1 List do Tymoteusza 4:15

O tym rozmyślaj, temu się oddawaj, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich.

1 List do Tymoteusza 4:16

Pilnuj samego siebie i nauki, trwaj w tych rzeczach, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

1 List do Tymoteusza: pozostałe rozdziały