Upadek aniołów w Nowym Testamencie? O czym mówi 2 List Piotra

Księga Rodzaju 6, czytana w kontekście, nie daje podstaw do wiary w bunt aniołów, jak twierdzili anonimowi autorzy późniejszych dzieł pozakanonicznych (pierwsza część wykładu: tutaj). Ale co z 2 Listem Piotra i Listem Judy? Tym pierwszym zajmujemy się w poniższym nagraniu. Kiedy przeanalizujemy kontekst, dostrzegamy polemikę przeciwko fałszywym nauczycielom, którzy „bluźnią chwałom”, bądź, jak podają niektóre przekłady, „bluźnią aniołom”.

Spis treści: Upadek aniołów w Nowym Testamencie? O czym mówi 2 List Piotra

0:00 – czy 2 Piotra 2:4 daje podstawy do teorii o buncie aniołów
0:20 – kontekst 2 Listu Piotra i Listu Judy
1:23 – nawiązania do 1.Księgi Henocha
1:55- mit o upadłych aniołach w kontekście
5:35 – o ludziach, którzy bluźnią chwałom (aniołom)
8:30 – Piotr zadaje kłam faktom z 1.Księgi Henocha
9:05 – smutny wniosek dla współczesnych kościołów
9:56 – Bóg prostuje błędne nauczanie ludzi
11:47 – oskarżenia przeciw aniołom z Ks. Henocha Piotr wykorzystuje, by zgromić fałszywych nauczycieli
14:40 – co Biblia mówi o aniołach
17:04 – dyskusja o prezentacji

Nagranie: Upadek aniołów w Nowym Testamencie?

Porównując 2 List Piotra z 1.Księgą Henocha opierałem się na pracy: „The Angels that Sinned” (Steven Cox)

Wykorzystane wersety: Upadek aniołów w Nowym Testamencie?

 • 2 Piotra 2:1-2 – od 0:20
  Upadek aniołów w Nowym Testamencie? O czym mówi 2 List Piotra

  Upadek aniołów w Nowym Testamencie? O czym mówi 2 List Piotra

 • 2 Piotra 2:3 – 1:55
 • 2 Piotra 2:4 – od 0:00 / od 1:55
 • 2 Piotra 2:5-8 – od 1:55
 • 2 Piotra 2:9 – od 1:55
 • 2 Piotra 2:10-12 – od 5:35
 • 2 Piotra 2:11 – od 8:31
 • 2 Piotra 2:15-17 – od 11:47
 • Efezjan 1:20-21 – od 7:50
 • Hebrajczyków 1:13-14 – od 14:45
 • Hebrajczyków 2:14 – od 4:36
 • Hioba 4:18 – od 9:56
 • Hioba 9:21 – od 9:56
 • Hioba 15:15 – od 9:56
 • Hioba 38:7 – od 9:56
 • Hioba 42:7 – od 9:56
 • Hioba 42:11 – od 9:56
 • Judy 1:3-4 – od 0:20
 • Judy 1:8 – od 5:35 / od 13:46
 • Judy 1:10 – od 5:35 / od 13:20
 • Judy 1:12-13 – od 11:47
 • Kolosan 1:16 – od 7:50
 • Kolosan 2:18 – od 13:46
 • Psalm 103:19-21 – od 14:45