Księga Rodzaju 34 [Septuaginta]

Księga Rodzaju 34 [Septuaginta]: tekst

Księga Rodzaju 34:3

I zbliżył się do duszy Diny, córki Jakuba, i pokochał dziewicę oraz rozmawiał z nią – po myśli dziewicy.

καὶ προσέσχεν τῇ ψυχῇ Δινας τῆς θυγατρὸς
kaì proséschen psychē Dinas tḕs thygatròs
i zbliżył się (do) duszy Diny córki
G2532 G4337 G3588 G5590 G3588 G2364
Ιακωβ καὶ ἠγάπησεν τὴν παρθένον καὶ ἐλάλησεν
Iakōb kaì ēgápēsen tēn parthénon kaì elálēsen
Jakuba i pokochał pannę i mówił
G2384 G2532 G25 G3588 G3933 G2532 G2980
κατὰ τὴν διάνοιαν τῆς παρθένου αὐτῇ
katà tēn diánoian tēs parthénou autē
zgodnie z myślą panny do niej
G2596 G G1271 G3588 G3933 G846

Księga Rodzaju 34 [Septuaginta]: komentarze

Księga Rodzaju 34:3: Znaczenie „parthénos”

treść wersetu: Rodzaju 34:3
I zbliżył się do duszy Diny, córki Jakuba, i pokochał dziewicę oraz rozmawiał z nią – po myśli dziewicy.

Słowo „parthénos” (dziewica) jest znane głównie z Izajasza 7:14, które zostaje zacytowane jako proroctwo odnoszące się do dziewiczego poczęcia Jezusa. Widzimy jednak, że słowo, nawet w grece, miewa bardziej elastyczne znaczenia. Dina zostaje opisana dwukrotnie w taki sposób – mimo że, jak czytamy w wersecie wcześniej, „Chorrajczyk Sychem (…) porwał ją i zadając jej gwałt, spał z nią”.

Księga Rodzaju 34 [Septuaginta]

Księga Rodzaju 34 [Septuaginta]