Księga Rodzaju 1:14-19 [chiazm]

(14) I powiedział Bóg: Niech pojawią się na niebie  światła ,  żeby oddzielały dzień od nocy ,  wyznaczały pory roku, poszczególne dni i lata !
(15) Niech poprzez nie  światłość pochodząca z nieba oświeca całą ziemię ! I tak się stało.
(16) I Bóg uczynił dwa wielkie  światła :  światło  większe, aby rządziło dniem, i  światło  mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy.
(17) które umieścił  na sklepieniu niebieskim, żeby oświetlały ziemię ;
(18) żeby  określały dzień i noc ,  oddzielając światło od ciemności . I widział Bóg, że tak było dobrze.
(19) I tak upłynął wieczór i poranek dnia czwartego.

Księga Rodzaju 1:14-19 [chiazm] [ks. Dąbrowskiego]  Księga Rodzaju 14-19 [chiazm] 

Księga Rodzaju 14-19 [chiazm]

[A] (14) I powiedział Bóg: Niech pojawią się na niebie  światła ,  żeby oddzielały dzień od nocy 
[B] (14)  wyznaczały pory roku, poszczególne dni i lata !
[C] (15) Niech poprzez nie  światłość pochodząca z nieba oświeca całą ziemię ! I tak się stało.
[D] (16) I Bóg uczynił dwa wielkie  światła :  światło  większe, aby rządziło dniem, i  światło  mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy.
[C] (17) które umieścił  na sklepieniu niebieskim, żeby oświetlały ziemię ;
[B] (18) żeby  określały dzień i noc ,
[A]  oddzielając światło od ciemności . I widział Bóg, że tak było dobrze. (19) I tak upłynął wieczór i poranek dnia czwartego.

Czytaj więcej: Nadchodzące Królestwo Mesjasza

chiazmy w Biblii

chiazmy w Biblii