Księga Rodzaju 1:1-2:4 [chiazm]

Struktura: Księga Rodzaju 1:1-2:4 [chiazm]

A: Niebo i Ziemia Rodzaju 1:1-2 oraz Rodzaju 2:1-4
B: Światło i Ciemność
Rodzaju 1:3-5 oraz Rodzaju 1:14-19
C: Wody i Niebo
Rodzaju 1:6-8 oraz Rodzaju 1:20-23
D: Ziemia i Roślinność
– Rodzaju 1:9-13 oraz Rodzaju 1:24-31

 A: Niebo i Ziemia 
 B: Światło i Ciemność 
 C: Wody i Niebo 
 D: Ziemia i Roślinność 
 B: Światło i Ciemność 
 C: Wody i Niebo 
 D: Ziemia i Roślinność 
 A: Niebo i Ziemia 

Tabela szczegółowa: Księga Rodzaju 1:1-2:4 [chiazm]

A: Niebo i Ziemia
Rodzaju 1:1-2
Czytaj treść
(1) Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. (2) A ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami.
B: Światło i Ciemność
Rodzaju 1:3-5
Czytaj treść
(3) I Bóg powiedział: Niech stanie się światłość. I stała się światłość.
(4) Bóg widział, że światłość była dobra. I oddzielił Bóg światłość od ciemności.
(5) I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór i poranek, dzień pierwszy.
C: Wody i Niebo
Rodzaju 1:6-8
Czytaj treść
(6) Potem Bóg powiedział: Niech stanie się firmament pośrodku wód i niech oddzieli wody od wód. (7) I uczynił Bóg firmament, i oddzielił wody, które są pod firmamentem, od wód, które są nad firmamentem. I tak się stało. (8) I Bóg nazwał firmament niebem. I nastał wieczór i poranek, dzień drugi.
D: Ziemia i Roślinność

Rodzaju 1:9-13

Czytaj treść
(9) Potem Bóg powiedział: Niech się zbiorą w jednym miejscu wody, które są pod niebem, i niech się ukaże sucha powierzchnia. I tak się stało. (10) I Bóg nazwał suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód – morzami. I Bóg widział, że to było dobre. (11) Potem Bóg powiedział: Niech ziemia zrodzi trawę, rośliny wydające nasiona i drzewo urodzajne przynoszące owoc według swego rodzaju, którego nasienie będzie w nim na ziemi. I tak się stało. (12) I ziemia wydała trawę, rośliny wydające nasienie według swego rodzaju i drzewo przynoszące owoc, w którym było nasienie według swego rodzaju. I Bóg widział, że to było dobre. (13) I nastał wieczór i poranek, dzień trzeci.
 B: Światło i Ciemność
Rodzaju 1:14-19
Czytaj treść
(14) Potem Bóg powiedział: Niech się staną światła na firmamencie nieba, by oddzielały dzień od nocy, i niech stanowią znaki, pory roku, dni i lata. (15) I niech będą światłami na firmamencie nieba, aby świeciły nad ziemią. I tak się stało. (16) I Bóg uczynił dwa wielkie światła: światło większe, aby rządziło dniem, i światło mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. (17) I Bóg umieścił je na firmamencie nieba, aby świeciły nad ziemią; (18) I żeby rządziły dniem i nocą, i oddzielały światłość od ciemności. I Bóg widział, że to było dobre. (19) I nastał wieczór i poranek, dzień czwarty.
C: Wody i Niebo
Rodzaju 1:20-23
Czytaj treść
(20) Potem Bóg powiedział: Niech wody hojnie wydadzą żywe istoty, a ptactwo niech lata nad ziemią, pod firmamentem nieba. (21) I Bóg stworzył wielkie wieloryby i wszelkie pływające istoty żywe, które hojnie wydały wody, według ich rodzaju oraz wszelkie ptactwo skrzydlate według jego rodzaju. I Bóg widział, że to było dobre. (22) Bóg błogosławił je, mówiąc: Bądźcie płodne i rozmnażajcie się, i wypełniajcie wody morskie, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi. (23) I nastał wieczór i poranek, dzień piąty.
D: Ziemia i Roślinność
Rodzaju 1:24-31
Czytaj treść
(24) Bóg powiedział też: Niech ziemia wyda istoty żywe według swego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i zwierzęta ziemi według swego rodzaju. I tak się stało. (25) I Bóg uczynił zwierzęta ziemi według swego rodzaju i bydło według swego rodzaju, i wszelkie zwierzęta, które pełzają po ziemi według swego rodzaju. I Bóg widział, że to było dobre. (26) Potem Bóg powiedział: Uczyńmy człowieka na nasz obraz według naszego podobieństwa; niech panuje nad rybami morskimi i ptactwem niebieskim, nad bydłem i całą ziemią oraz nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi, które pełzają po ziemi. (27) Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył; stworzył ich mężczyzną i kobietą. (28) I Bóg błogosławił im. Potem Bóg powiedział do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebieskim, i nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi. (29) I Bóg powiedział: Oto dałem wam wszelkie rośliny wydające z siebie nasienie, które są na powierzchni całej ziemi, i wszelkie drzewo mające owoc drzewa, wydające z siebie nasienie – będą one dla was pokarmem. (30) I wszelkim zwierzętom ziemi, i wszelkiemu ptactwu niebieskiemu, i wszystkiemu, co pełza po ziemi i ma w sobie życie, pokarmem będą wszelkie rośliny zielone. I tak się stało. (31) I Bóg widział wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór i poranek, dzień szósty.
A: Niebo i Ziemia
Rodzaju 2:1-4
Czytaj treść
(1) Tak ukończone zostały niebiosa i ziemia oraz wszystkie ich zastępy. (2) W siódmym dniu Bóg ukończył swe dzieło, które uczynił; i odpoczął siódmego dnia od wszelkiego swego dzieła, które stworzył. (3) I Bóg błogosławił siódmy dzień, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego swego dzieła, które Bóg stworzył i uczynił. (4) Takie są dzieje stworzenia niebios i ziemi w dniu, w którym PAN Bóg uczynił ziemię i niebiosa;

Przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Czyta także: Księga Rodzaju 17:10 [komentarze]. Biblia po raz pierwszy o obrzezaniu

chiazmy w Biblii

chiazmy w Biblii

źródło: Pattersn of Life

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License