Co oznacza, że człowiek został stworzony na "obraz i podobieństwo Boga"?

Co oznacza, że człowiek został stworzony na „obraz i podobieństwo Boga”?

Fragment Księgi Rodzaju (Rodzaju 1:26-27) mówiący o tym, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, może nastręczać trudności w zrozumieniu przez współczesnego człowieka. Jednak kiedy porównamy podania z mitologii krajów starożytnego Bliskiego Wschodu dostrzeżemy, że mimo podobnych motywów literackich do relacji biblijnej, stoją one w radykalnym kontraście. „Obraz i podobieństwo Boże” to nie tylko domena króla bądź kasty kapłańskiej, ale to każdy człowiek ma prawo czuć się stworzonym „na obraz i podobieństwo Boże” (por. Wyjścia 9:6).

Podsumowanie pracy J. Richarda Middletona „Liberating Image: The Imago Dei in Genesis 1” zostało zacytowane z recenzji Macieja Basiuka zamieszczonej w Śląskich Studiach Historyczno-Teologicznych.