Księga Rordzaju 1:11

Następnie rzekł Bóg: „Niech ziemia pokryje się zielenią, zielem wydawającem nasienie, oraz drzewami owocowemi, rodzącemi owoce według rodzaju swojego zawierające nasienie swoje w sobie na ziemi”. I stało się tak.

Pięcioksiąg Mojżeszowy rabina Józefa Miesesa

 Księga Rordzaju 1:11 [chiazm] 
[A] Następnie rzekł Bóg: „Niech ziemia pokryje się zielenią
[B] zielem wydawającem nasienie
[C] oraz drzewami owocowemi (hebr. פְּרִ֞י / peri)
[X] rodzącemi 
[C] owoce (hebr. פְּרִ֞י / peri) według rodzaju swojego
[B] zawierające nasienie swoje w sobie
[A] na ziemi”. I stało się tak.