Księga Rodzaju 1:1: przekład dosłowny – interlinearny

Księga Rodzaju 1:1: przekład dosłowny - interlinearny

Księga Rodzaju 1:1: przekład dosłowny – interlinearny

Westminster Leningrad Codex

בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ

Słowo hebrajskie Transkrypcja Tłumaczenie LXX Wulgata Uwagi
בְּרֵאשִׁ֖ית bereszit na początku ΕΝ ΑΡΧΗ in principio brak rodzajnika określonego w hebr. Podobny przypadek znajdujemy w Izajasza 46:10 (מֵֽרֵאשִׁית֙ – mereszit), ale tam jego brak jest bardziej typowy, bo występuje w tekście poetyckim.
בָּרָ֣א bara stworzył ἐποίησεν creavit czasownik w 3. osobie liczby pojedynczej
אֱלֹהִ֑ים Elohim Bóg ὁ θεὸς Deus rzeczownik w liczbie mnogiej. Jednak czasownik wskazuje, że mowa o jednym Bogu – ta forma rzeczownika jest tłumaczona jako pluralis maiestatis (liczba mnoga majestatu); podobny zabieg znajdujemy np. w Koranie, gdzie w odniesieniu do Boga, wypowiadającego słowa, odnoszony jest zaimek „my”.
אֵ֥ת et hebr. oznaczenie dopełnienia
הַשָּׁמַ֖יִם haszamajim niebiosa τὸν οὐρανὸν caelum rzeczownik w liczbie mnogiej z rodzajnikiem określonym.
וְאֵ֥ת we’et i καὶ et
הָאָֽרֶץ ha’aֽrec ziemię τὴν γῆν terram rzeczownik w liczbie pojedynczej z rodzajnikiem określonym.

Rodzaju 1:1: wymowa po hebrajsku