Zobacz także: sprawdź dowolny rozdział biblijny

Księga Rodzaju 35: tekst

[komentarz] -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Bóg błogosławi i zmienia imię Jakubowi

Księga Rodzaju 35:1

Potem Bóg powiedział do Jakuba: Wstań, wstąp do Betel i tam zamieszkaj. Zbuduj tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed swoim bratem Ezawem. [komentarz]

Przekład interlinearny
Księga Rodzaju 35:1: przekład interlinearny
בֵֽית עֲלֵ֥ה ק֛וּם יַעֲקֹ֔ב אֶֽל־ אֱלֹהִים֙ וַיֹּ֤אמֶר
ḇêṯ ʿălê kûm jaʿăkōḇ ʾel ʾĕlōhîm wajjōʾmer
Bet wstąp powstań Jakuba do Bóg i powiedział
H H5927 H6965 H3290 H413 H430 H559
לָאֵל֙ מִזְבֵּ֔חַ שָׁ֣ם וַעֲשֵׂה־ שָׁ֑ם וְשֶׁב־ אֵ֖ל
lāʾēl mizbēaḥ šām waʿăśê šām wǝšeḇ ʾēl
Bogu ołtarz tam i uczyń tam i zamieszkaj El
H410 H4196 H8033 H6213 H8033 H3427 H1008
אָחִֽיךָ׃ עֵשָׂ֥ו מִפְּנֵ֖י בְּבָרְחֲךָ֔ אֵלֶ֔יךָ הַנִּרְאֶ֣ה
ʾāḥîḵā ʿēśāw mippǝnê bǝḇārǝḥăḵā ʾēlêḵā hannirʾê
twojego brata Ezawa sprzed oblicza kiedy uciekałeś ci który ukazał się
H251 H6215 H6440 H1272 H413 H7200

Księga Rodzaju 35:2

Wtedy Jakub powiedział do swych domowników i do wszystkich, którzy z nim byli: Usuńcie obcych bogów, którzy są wśród was, oczyśćcie się i zmieńcie swoje szaty.

Księga Rodzaju 35:3

Wstańmy i pójdźmy do Betel; tam zbuduję ołtarz Bogu, który mnie wysłuchał w dniu mego utrapienia i był ze mną w drodze, którą chodziłem.

Księga Rodzaju 35:4

Oddali więc Jakubowi wszystkich obcych bogów, których mieli, i kolczyki, które mieli w uszach, i Jakub zakopał je pod tym dębem, który był niedaleko Sychem.

Księga Rodzaju 35:5

Potem wyruszyli w drogę. A strach Boży padł na okoliczne miasta i nie ścigali synów Jakuba.

Księga Rodzaju 35:6

Jakub przyszedł więc do Luz, które jest w ziemi Kanaan, czyli do Betel, on i cały lud, który z nim był.

Księga Rodzaju 35:7

I zbudował tam ołtarz, a nazwał to miejsce El-Betel, bo tam ukazał mu się Bóg, gdy uciekał przed swoim bratem.

Księga Rodzaju 35:8

Wtedy umarła Debora, mamka Rebeki, i została pogrzebana przy Betel pod dębem. I nazwano go Allon-Bachut.

Księga Rodzaju 35:9

I Bóg znowu ukazał się Jakubowi, gdy ten wracał z Paddan-Aram, i błogosławił mu.

Księga Rodzaju 35:10

I powiedział mu Bóg: Twoje imię jest Jakub. Nie będziesz już jednak zwany Jakubem, ale twoim imieniem będzie Izrael. I nadał mu imię Izrael.

Księga Rodzaju 35:11

I Bóg mu powiedział: Ja jestem Bóg Wszechmogący. Bądź płodny i rozmnażaj się. Z ciebie powstanie naród i wiele narodów, a z twoich bioder wyjdą królowie.

Księga Rodzaju 35:12

Ziemię, którą dałem Abrahamowi i Izaakowi, dam tobie i twemu potomstwu po tobie dam tę ziemię.

Księga Rodzaju 35:13

I Bóg odszedł od niego z miejsca, na którym z nim rozmawiał.

Księga Rodzaju 35:14

Potem Jakub postawił pomnik na tym miejscu, gdzie Bóg z nim rozmawiał, pomnik kamienny, i wylał na nim ofiarę z płynów, i polał go oliwą.

Księga Rodzaju 35:15

I Jakub nadał temu miejscu, gdzie Bóg z nim rozmawiał, nazwę Betel.

Śmierć Racheli i Izaaka

Księga Rodzaju 35:16

Potem wyruszyli z Betel i gdy mieli kawałek drogi do Efraty, Rachela zaczęła rodzić, a poród miała ciężki.

Księga Rodzaju 35:17

Gdy rodziła w wielkich bólach, położna powiedziała do niej: Nie bój się, bo i tego syna będziesz miała.

Księga Rodzaju 35:18

Kiedy uchodziła z niej dusza, bo tam umarła, nadała mu imię Benoni; ale jego ojciec nazwał go Beniamin.

Księga Rodzaju 35:19

Tak to umarła Rachela i została pogrzebana na drodze do Efraty, czyli Betlejem.

Księga Rodzaju 35:20

I Jakub postawił pomnik na jej grobie. To jest pomnik grobu Racheli aż do dziś.

Księga Rodzaju 35:21

Potem Izrael wyruszył stamtąd i rozbił swój namiot za wieżą Eder.

Księga Rodzaju 35:22

A gdy Izrael mieszkał w tej krainie, Ruben poszedł i spał z Bilhą, nałożnicą swego ojca, i Izrael usłyszał o tym. A synów Jakuba było dwunastu.

Księga Rodzaju 35:23

Synowie Lei: Ruben, pierworodny Jakuba, potem Symeon, Lewi, Juda, Issachar i Zebulon.

Księga Rodzaju 35:24

Synowie Racheli: Józef i Beniamin.

Księga Rodzaju 35:25

A synowie Bilhy, służącej Racheli: Dan i Neftali.

Księga Rodzaju 35:26

Synowie Zilpy, służącej Lei: Gad i Aszer. To są synowie Jakuba, którzy mu się urodzili w Paddan-Aram.

Księga Rodzaju 35:27

I Jakub przyszedł do swego ojca Izaaka, do Mamre, do miasta Arba, czyli Hebronu, gdzie przebywali Abraham i Izaak.

Księga Rodzaju 35:28

A dni Izaaka było sto osiemdziesiąt lat.

Księga Rodzaju 35:29

I Izaak oddał ducha, i umarł, i został przyłączony do swego ludu, stary i syty dni; a pogrzebali go jego synowie, Ezaw i Jakub.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Rodzaju 35: komentarze

Księga Rodzaju 35:1: Jeden czy dwóch bogów?

treść wersetu: Rodzaju 35:1
Potem Bóg [Elohim] powiedział do Jakuba: Wstań, wstąp do Betel i tam zamieszkaj. Zbuduj tam ołtarz Bogu [El], który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed swoim bratem Ezawem.

To, czego przekłady zazwyczaj nie pokazują czytelnikowi, to fakt, że słowo Bóg jest wyrażone przy pomocy dwóch słów – Elohim i El. Co prowadzi do dwóch możliwości:

a) mowa o dwóch bogach – El to bóstwo kananejskie, bardziej pierwotne w stosunku do JHWH (jak utrzymuje wielu badaczy)
b) mowa o jednym Bogu, a wyrażenie powyżej to illeizm – mówienie o danej osobie w 3. osobie (Bóg [Elohim] powiedział: (…) zbuduj tam ołtarz Bogu [El]). Takie wyrażenie ma w tym kontekście na celu zaakcentowanie podmiotu – tutaj Boga [Elohim].