Księga Rodzaju 1:26-28

(26)  Potem rzekł Bóg: „Uczyńmy człowieka na obraz nasz , jako podobieństwo nasze.  Niech panują  [ludzie] nad  istotami morskimi   i ptactwem niebieskim , i  całą ziemią  oraz nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi, które pełzają  po ziemi ”.
(27)  I stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży stworzył go .
(28) Stworzył mężczyznę i niewiastę. Pobłogosławił ich też Bóg, mówiąc: „Bądźcie płodni, rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i ujarzmiajcie ją.  Władajcie   istotami morskimi , i nad  ptactwem niebieskim  i nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się  po ziemi .”.

Księga Rodzaju 1:26-28 [chiazm] [B. Lub./UBG]

 Księga Rodzaju 1:26-28 [chiazm] 

Księga Rodzaju 1:26-28 [chiazm]

[A] (26)  Potem rzekł Bóg: „Uczyńmy człowieka na obraz nasz , jako podobieństwo nasze
[B] (26)  Niech panują  [ludzie]
[B1] (26)  nad istotami morskimi 
[B2] (26)  i ptactwem niebieskim 
[B3] (26)  i całą ziemią  oraz nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi, które pełzają  po ziemi 
[A] (27)  I stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży stworzył go . (28) Stworzył mężczyznę i niewiastę.
[B] (28) Pobłogosławił ich też Bóg, mówiąc: „Bądźcie płodni, rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i ujarzmiajcie ją.  Władajcie 
[B1] (28)  istotami morskimi 
[B2] (28) i nad  ptactwem niebieskim 
[B3] (28)  nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się  po ziemi .

Czytaj więcej: Księga Rodzaju 5:3 [komentarze]. ,,Na jego podobieństwo i na jego obraz…”

chiazmy w Biblii

chiazmy w Biblii