Pan Jezus jako Syn Boży w planie Boga

Pan Jezus jako Syn Boży w planie Boga

Pan Jezus jako Syn Boży w planie Boga

Na rolę Pana Jezusa obecnie zwykle patrzy się przez okulary greckiej filozofii, która stanowiła tło podczas stopniowego formowania się doktryny Trójcy. Wyobrażenie Boga-Syna, który miał dosłownie zstąpić z Nieba, trafił do świadomości milionów chrześcijan na całym świecie. Obecnie jedynie mała liczba osób zastanawia się, jaka jest prawda o tym, kim naprawdę był Syn Boży – Jezus Chrystus. Czy rzeczywiście literalnie zstąpił z nieba, czy może został posłany, o czym sam często w mówi, w hebrajskim sensie tego słowa.

Podczas dyskusji po wykładzie na temat Pana Jezusa jako Syna Bożego, który jest dostępny TUTAJ, poruszyliśmy temat Bożego planu, którego centrum stanowiły narodziny Mesjasza-człowieka. Obecnie zbyt rzadko rozważamy temat preegzystencji idealnej, czyli Chrystusa, który istniał w Bożym zamyśle przed swoimi narodzinami, ale to skrajnie różna interpretacja od spekulacji o Bogu-Synu istniejącym od wieczności. W poniższej dyskusji próbowaliśmy przedstawić kilka dodatkowych argumentów za słusznością tezy o preegzystencji idealnej Syna Bożego – szereg innych znajdziecie w wykładzie, link do którego podaliśmy powyżej.

Dyskusja: Pan Jezus jako Syn Boży w planie Boga

Jeśli zainteresowała Cię nasza dyskusja „Pan Jezus jako Syn Boży w planie Boga”, zachęcamy do posłuchania wykładu poświęconego tematowi: „Kto stworzył wszechświat” – TUTAJ.

Pan Jezus jako Syn Boży w planie Boga – omawiane wersety

Omawiane wersety podczas dyskusji „Pan Jezus jako Syn Boży w planie Boga”
Ewangelia Jana 20:31
Księga Micheasza 5:2
Księga Micheasza 7:14
List do Rzymian 8:28-29
Księga Objawienia 13:8
List do Rzymian 1:3-4
Dzieje Apostolskie 2:23
List do Efezjan 1:4
Ewangelia Łukasza 1:35
2 List do Koryntian 12:1-4
Ewangelia Jana 3:13
Ewangelia Mateusza 10:34-36