Bóg i Jezus w listach Pawła

Żaden z początków listów Pawła, ani tych przypisywanych Pawłowi, nie zawiera formuły trynitarnej. Dodatkowo każdorazowo Bóg jest odróżniany od Jezusa, np. będąc nazywanym Bogiem Jezusa (2 Koryntian 1:3, Kolosan 1:3). Zwraca uwagę, że Jezus ani razu nie jest nazwany Bogiem. Żeby zobaczyć różnicę między językiem Nowego Testamentu a późniejszymi sformułowaniami w łonie chrześcijaństwa, zacytujmy Katechizm Kościoła Katolickiego:

On jest jedynym Synem Ojca i samym Bogiem  (KKK 454)

Takiego jednoznacznego określenia Jezusa Bogiem nie znajdziemy w żadnym ze wstępów do listów Pawła, ani w żadnym z określanych mianem pseudoepigraficznych.

Zobacz także: W Nowym Testamencie „Theos” oznacza Boga Ojca

Bóg i Jezus w listach Pawła: tabela

Wszystkie cytaty w tabeli poniżej pochodzą z Biblii Tysiąclecia, wydanie 5.

Rzymian 1:7 Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym: Łaska wam i pokój od  Boga, Ojca naszego , i  Pana Jezusa Chrystusa .
1 Koryntian 1:3 Łaska wam i pokój od  Boga Ojca naszego  i  Pana Jezusa Chrystusa !
2 Koryntian 1:2-3 Łaska wam i pokój od  Boga, Ojca naszego , i  Pana Jezusa Chrystusa !  Błogosławiony Bóg i Ojciec   Pana naszego, Jezusa Chrystusa , Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy,
Galacjan 1:3 Łaska wam i pokój od  Boga, Ojca naszego,  i  Pana Jezusa Chrystusa 
Efezjan 1:2 Łaska wam i pokój od  Boga, Ojca naszego , i od  Pana Jezusa Chrystusa !
Filipian 1:2 Łaska wam i pokój od  Boga, Ojca naszego , i  Pana, Jezusa Chrystusa !
Kolosan 1:2-3 do świętych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach: łaska wam i pokój od  Boga, Ojca naszego ! Dzięki czynimy  Bogu, Ojcu   Pana naszego, Jezusa Chrystusa  (…)
1 Tesaloniczan 1:1
Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu  i  Panu Jezusie Chrystusie . Łaska wam i pokój!
2 Tesaloniczan 1:2 Łaska wam i pokój od  Boga, Ojca naszego , i  Pana Jezusa Chrystusa !
1 Tymoteusza 1:2 do Tymoteusza, swego prawowitego dziecka w wierze. Łaska, miłosierdzie, pokój od  Boga Ojca  i  Chrystusa Jezusa , naszego Pana.
2 Tymoteusza 1:2 do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój od  Boga Ojca  i  Chrystusa Jezusa, naszego Pana !
Tytusa 1:4 do Tytusa, dziecka mego prawdziwego we wspólnej nam wierze. Łaska i pokój od  Boga Ojca  i  Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego .
Filemona 1:3 Łaska wam i pokój od  Boga, Ojca naszego , i  Pana Jezusa Chrystusa .
Bóg i Jezus w listach Pawła

Bóg i Jezus w listach Pawła