Zobacz także: sprawdź dowolny rozdział biblijny

Ewangelia Łukasza 10: tekst

[komentarz] -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Jezusa posyła 72

Ewangelia Łukasza 10:1

A potem Pan wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejsca, do którego sam miał przyjść.

Ewangelia Łukasza 10:2

I mówił im: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo.

Ewangelia Łukasza 10:3

Idźcie! Oto posyłam was jak baranki między wilki.

Ewangelia Łukasza 10:4

Nie noście ze sobą sakiewki ani torby, ani obuwia. Nikogo też w drodze nie pozdrawiajcie.

Ewangelia Łukasza 10:5

A gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi.

Ewangelia Łukasza 10:6

Jeśli tam będzie syn pokoju, wasz pokój spocznie na nim, a jeśli nie – wróci do was.

Ewangelia Łukasza 10:7

W tym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają. Godny jest bowiem robotnik swojej zapłaty. Nie przenoście się z domu do domu.

Ewangelia Łukasza 10:8

A gdy wejdziecie do jakiegoś miasta i przyjmą was, jedzcie, co przed wami położą;

Ewangelia Łukasza 10:9

I uzdrawiajcie chorych, którzy w nim są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.

Ewangelia Łukasza 10:10

A jeśli wejdziecie do jakiegoś miasta, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i mówcie:

Ewangelia Łukasza 10:11

Nawet pył z waszego miasta, który przylgnął do nas, strząsamy na was. Jednak wiedzcie, że przybliżyło się do was królestwo Boże.

Ewangelia Łukasza 10:12

A mówię wam, że w ten dzień lżej będzie Sodomie niż temu miastu.

Ewangelia Łukasza 10:13

Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które się u was dokonały, dawno by pokutowały, siedząc w worze i popiele.

Biada niepokutującym miastom

Ewangelia Łukasza 10:14

Dlatego Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niż wam.

Ewangelia Łukasza 10:15

A ty, Kafarnaum, które jesteś aż do nieba wywyższone, aż do piekła będziesz strącone.

Ewangelia Łukasza 10:16

Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Kto zaś mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał.

Ewangelia Łukasza 10:17

I siedemdziesięciu wróciło z radością, mówiąc: Panie, nawet demony nam się poddają ze względu na twoje imię.

Powrót 72

Ewangelia Łukasza 10:18

Wtedy powiedział do nich: Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica.

Ewangelia Łukasza 10:19

Oto daję wam moc stąpania po wężach, skorpionach i po wszelkiej mocy nieprzyjaciela, a nic wam nie zaszkodzi.

Ewangelia Łukasza 10:20

Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, ale cieszcie się raczej, że wasze imiona są zapisane w niebie. 

Jezus o woli Ojca

Ewangelia Łukasza 10:21

W tej godzinie Jezus rozradował się w duchu i powiedział: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom. Tak, Ojcze, bo tak się tobie upodobało.

Ewangelia Łukasza 10:22

Wszystko zostało mi przekazane od mego Ojca i nikt nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. 

Ewangelia Łukasza 10:23

Wtedy odwrócił się do uczniów i powiedział do nich na osobności: Błogosławione oczy, które widzą to, co wy widzicie. 

Ewangelia Łukasza 10:24

Bo mówię wam, że wielu proroków i królów pragnęło widzieć to, co wy widzicie, a nie zobaczyli, i słyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. 

Przypowieść o dobrym samarytaninie

Ewangelia Łukasza 10:25

A oto powstał pewien znawca prawa i wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? 

Ewangelia Łukasza 10:26

A on powiedział do niego: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?

Ewangelia Łukasza 10:27

A on odpowiedział: Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą, z całej swojej siły i całym swym umysłem, a swego bliźniego jak samego siebie. 

Ewangelia Łukasza 10:28

I powiedział mu: Dobrze odpowiedziałeś. Czyń to, a będziesz żył. 

Ewangelia Łukasza 10:29

On zaś, chcąc się usprawiedliwić, powiedział do Jezusa: A kto jest moim bliźnim? 

Ewangelia Łukasza 10:30

Lecz Jezus odpowiedział: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce bandytów, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając na pół umarłego. 

Ewangelia Łukasza 10:31

A przypadkiem szedł tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i ominął. 

Ewangelia Łukasza 10:32

Podobnie i Lewita, gdy dotarł na to miejsce, podszedł, zobaczył go i ominął. 

Ewangelia Łukasza 10:33

Lecz pewien Samarytanin, będąc w podróży, zbliżył się do niego. A gdy go zobaczył, ulitował się nad nim.

Ewangelia Łukasza 10

artykuł: Ewangelia Łukasza 10 / Pomnik Williama Bruce’a Almona autorstwa Samuela Nixona, kościół św. Pawła, Halifax, Nowa Szkocja / (Hantsheroes/CC BY-SA 4.0)

Ewangelia Łukasza 10:34

A podszedłszy, opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje zwierzę, zawiózł do gospody i opiekował się nim. 

Ewangelia Łukasza 10:35

A nazajutrz, odjeżdżając, wyjął dwa grosze, dał gospodarzowi i powiedział: Opiekuj się nim, a wszystko, co wydasz ponad to, oddam ci, gdy wrócę. 

Ewangelia Łukasza 10:36

Który z tych trzech, twoim zdaniem, był bliźnim tego, który wpadł w ręce bandytów?

Ewangelia Łukasza 10:37

 A on odpowiedział: Ten, który okazał mu miłosierdzie. Wtedy Jezus mu powiedział: Idź i ty czyń podobnie. 

Marta i Maria 

Ewangelia Łukasza 10:38

A gdy szli, wszedł do jednej wsi. Tam pewna kobieta, imieniem Marta, przyjęła go do swego domu. 

Ewangelia Łukasza 10:39

Miała ona siostrę, zwaną Marią,  która  usiadła u nóg Jezusa i słuchała jego słów. 

Powiązane wersety [TSK]
 która  Łukasza 2:46; Łukasza 8:35; Powtórzonego Prawa 33:3; Przysłów 8:34; Dzieje 22:3; 1 Koryntian 7:32; itd.
[/su_table][/su_spoiler]
Przekład interlinearny

Ewangelia Łukasz 10:39: przekład interlinearny

καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαριάμ
kai tēde ēn adelphē kaloumenē Mariam
i tej miała siostrę zwaną Maria która
G2532 G3592 G1510 G79 G2564 G3137 G3739
καὶ παρακαθεσθεῖσα πρὸς τοὺς πόδας τοῦ Κυρίου
kai parakathestheisa pros tous podas tou Kyriou
także usiadłszy u stóp   pana
G2532 G3869 G4314 G3588 G4228 G3588 G2962
ἤκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ
ēkouen ton logon autou
słuchała słów jego
G191 G3588 G3056 G846
Ewangelia Łukasza 10

Ewangelia Łukasza 10 / https://imgur.com/a/xh1B2gc

Ewangelia Łukasza 10:40

Ale Marta krzątała się koło rozmaitych posług, a podszedłszy, powiedziała: Panie, czy nie obchodzi cię, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, aby mi pomogła. 

Ewangelia Łukasza 10:41

A Jezus jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i martwisz o wiele spraw; 

Ewangelia Łukasza 10:42

Ale jedno jest potrzebne. Maria wybrała dobrą cząstkę, która nie będzie jej odebrana.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Ewangelia Łukasza 10: komentarze

Ewangelia Łukasza 10:39: Maria uczennicą Jezusa?

treść wersetu: Łukasza 10:39 - kliknij, żeby rozwinąć
Miała ona siostrę, zwaną Marią, która usiadła u nóg Jezusa i słuchała jego słów. (UBG)

Wśród uczniów Jezusa znajdowały się kobiety, w przeciwieństwie do wielu ówczesnych nauczycieli (Biblia Jerozolimska zaznacza, że jedyny wyjątek stanowiła „żyjąca w II w. po Chr. uczona córka rabina, która poślubiła innego wykształconego nauczyciela; jednak większość innych rabinów odrzucała jej opinie”). O Marii (siostra Marty również wg Jana 11:1) czytamy, że siedziała u stóp Jezusa” (πρὸς τοὺς πόδας) – podobne wyrażenie (παρὰ τοὺς πόδας) zostaje użyte w stosunku do Pawła, by opisać edukację, jaką zdobył u Gamaliela (Dzieje 22:3: Jestem Żydem (…) wychowanym w tym mieście, u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w prawie ojczystym). Idiom wziął się stąd, że nauczyciel był otoczony uczniami siedzącymi wokół niego. To właśnie czyniła Maria, która „słuchała jego słów”, a więc czyniła dokładnie to, co robili uczniowie u innych rabbich.

Pirkej Awot 1:4 tak mówi o nauce zdobywanej u żydowskich nauczycieli:

Niechaj dom twój stanie się miejscem spotkań mędrców, a ty masz siedzieć u ich stóp i chłonąć ich słowa jak spragniony (wodę) (zobacz ten werset w rozdziale Pirkej Awot)

Porównaj: 2 Królewska 4:38 – „uczniowie proroccy siedzieli przed nim” (Elizeuszem).

Potwierdzają to biblijne komentarze. NET Bible przyznaje: „opis Marii siedzącej u stóp Pana i słuchającej Go sprawia, że ​​wygląda ona jak uczennica” (angielski komentarz używa tego samego słowa, jak tradycyjnie czyni do apostołów – „disciple”). Co ciekawe, ten sam komentarz zauważa, że forma czasownika „usiąść” (parakathizo/G3869) – παρακαθεσθεῖσα (forma zwrotna) pokazuje, że intencją autora było zaprezentowanie Marii jako siadającej przy Jezusie z własnej inicjatywy. Wskazuje na to również dalszy przebieg historii – Jezus chwali ją mówiąc: „Maria wybrała dobrą cząstkę, która nie będzie jej odebrana” (Łukasza 10:42).

Czytaj więcej w komentarzu szczegółowym nt. Łukasza 10:39.