Datowanie Ewangelii na II wiek

W tym artykule znajdą się argumenty, które przemawiają za datowaniem Ewangelii na II wiek (wbrew konserwatywnym badaczom przesuwającym ich powstanie na czasy znacznie bliższe Jezusowi).

Hermann Detering: Należy podkreślić, że ani listy Ignacego, ani 1 List Klemensa, ani List Barnaby, ani Didache, ani żadne inne dokumenty wczesnochrześcijańskie nie są w stanie z całą pewnością zaświadczyć o istnieniu Ewangelii synoptycznych, których nazwy nigdzie nie są wymieniane. Nie da się nawet wykazać znajomości Ewangelii synoptycznych w przypadku Justyna w połowie II wieku, nawet jeśli znał oczywiście pewien rodzaj literatury ewangelicznej, a mianowicie „Pamiętniki apostolskie”, które były już publicznie czytane podczas usługi w trakcie nabożeństw w jego czasach.  1

Datowanie Ewangelii na II wiek

Datowanie Ewangelii na II wiek

  1. artykuł „The Synoptic Apocalypse (Mark 13 Par): A Document from the Time of Bar Kochba”.