Sukces wg Biblii

Definicja sukcesu wg Biblii jest inna niż ta, którą znamy z prasy i mediów elektronicznych. Sukces biblijny jest autentyczny, czyli złożony z wielu porażek, które sprawiają, że biblijni bohaterowie są autentyczni, a nie zbudowani na iluzji plastikowego sukcesu z kolorowej prasy. Doskonale ujął to słynny filozof, Martin Buber, który pokazuje, że Pismo nie ma litości dla bohaterów, nie buduje im pomników, a szczegółowo informuje, w czym zawiedli. Jakże różna jest od panegiryków, które sławią władcę czy herosa, a które były popularne w czasach, kiedy Pismo Św. powstawało. To pokazuje jego autentyczność, wbrew zarzutom o mitologizację historii.

Martin Buber: Sukces wg Biblii

Biblia nic nie wie na temat nieodłącznej wartości sukcesu. Wręcz przeciwnie, kiedy udany czyn zostaje ogłoszony, czuje się w obowiązku ogłosić z pełną szczegółowością porażkę związaną z tym sukcesem. Kiedy rozważamy historię Mojżesza, widzimy, jak porażka łączy się z jedną wielką udaną akcją (…) To prawda. Mojżesz wyprowadził lud z Egiptu, ale każdy etap tego przywództwa jest porażką (…) a jednak jego dzieło przetrwało również w nadziei, która jest ponad wszystkie te niepowodzenia… Ta gloryfikacja niepowodzenia znajduje swoją kulminację w długiej serii proroków, których istnienie jest porażką na wskroś. Żyją, ponosząc porażkę; do nich należy walką, ale nie zwyciężanie. To jest fundamentalne doświadczenie biblijnego przywództwa.

Martin Buber

Zobacz także: Czy Biblia jest mitem?

Kim jest Martin Buber

Martin Buber, a właściwie מרטין בובר‎ (1878 – 1965) – austriacki filozof i religioznawca pochodzenia żydowskiego, poliglota. Badacz tradycji żydowskiej judaizmu i chasydyzmu. Był dziesięciokrotnie nominowany do Literackiej Nagrody Nobla i siedmiokrotnie do Pokojowej Nagrody Nobla. Buber pochodził rodziny praktykujących judaizm Żydów, ale sam zdecydował się na poświęcenie święckim studiom filozofii.