Filon z Aleksandrii, „O życiu Mojżesza”

„O życiu Mojżesza”: informacje

Filon z Aleksandrii i pismo "O życiu Mojżesza"

Filon z Aleksandrii i pismo „O życiu Mojżesza”

„O życiu Mojżesza” to fragment serii zawierającej biografie kilku patriarchów biblijnych i ksiąg analizujących prawo biblijne. Zostało stworzone w języku greckim w I wieku n.e. Przedstawia interpretacyjną biografię Mojżesza, począwszy od jego dzieciństwa, opisując go jako króla, prawodawcę, najwyższego kapłana i proroka. Jak wyjaśnia Filon w swoim pierwszym akapicie, jego celem stojącym za uwypukleniem charakteru Mojżesza jest pokazanie chwały praw nadanych przez Mojżesza. 1

W części, która dotyczy Mojżesza jako prawodawcy, Filon wychwala Torę jako najbardziej doskonały akt prawny kiedykolwiek napisany i podkreśla jej powszechną popularność, zarówno wśród Greków, jak i barbarzyńców. (…) Te dwa twierdzenia są nowe w porównaniu z poprzednim żydowskim dyskursem na temat Prawa. Wcześniejsi autorzy żydowscy piszący po grecku chwalili najwyższą mądrość Tory, ale nie porównywali jej z innymi systemami prawnymi. Co więcej, wcześniejsze rozważania żydowskie na temat powszechności Prawa podkreślały jego zgodność z prawem natury, podczas gdy Życie Mojżesza 2:12-24 wprowadza nowe pojęcie: powszechne przyjęcie niektórych przykazań Mojżeszowych przez nie-Żydów. 2

„O życiu Mojżesza”: fragment

Życie Mojżesza 1

(1) Wpadłem na pomysł opisania życia Mojżesza, który według niektórych, był prawodawcą Żydów, ale według innych jedynie interpretatorem świętych praw, największego i najdoskonalszego człowieka, który kiedykolwiek żył, pragnąc w pełni zapoznać z jego charakterem tych, którzy nie powinni pozostawać w niewiedzy w związku z nim
(2) bo chwała praw, które po sobie pozostawił, ogarnęła cały świat i przeniknęła do najdalszych granic uniwersum; a ci, którzy rzeczywiście i naprawdę go rozumieją, są nieliczni, być może częściowo z zazdrości lub też z tak powszechnej u wielu osób skłonności do przeciwstawiania się nakazom wydanym przez prawodawców w różnych państwach, ponieważ historycy, którzy cieszyli się uznaniem w Grecji, nie uznali go za godnego wspomnienia.

czytaj także: Jezus czyta Mojżesza (Mateusza 5)

Źródła
  1. Sefaria.org
  2. Katell Berthelot, artykuł „The Superiority and Universality of the Torah in Philo’s Life of Moses 2.12–24: The Significance of the Roman Context”; Jewish Studies Quarterly; 2022 r.