List Jakuba – tematyka (chiazm)

Poniżej propozycja chiazmu dla Listu Jakuba. Wydaje się, że pierwszy rozdział może służyć jako swego rodzaju spis treści dla pozostałych rozdziałów, wspominając główne tematy, które zostaną rozwinięte później przez autora. Całość ma usystematyzowaną strukturę literacką.

 [A]  cierpliwość (Jakuba 1:3)
 [B]  bogaty człowiek (Jakuba 1:11)
 [C]  pożądanie (Jakuba 1:14)
 [D]  Boży dar (Jakuba 1:17)
 [E]  wykonawcy Słowa [Jakuba 1:22]
 [F]  wdowy (Jakuba 1:27; pomijane wdowy w Dziejach 6)
 [F] niesprawiedliwe traktowanie ubogich (Jakuba 2:1-13)
 [E]  wiara bez uczynków (Jakuba 2:14-26)
 [D] dar mądrości z wysoka (Jakuba 3:1-18)
 [C]  pożądanie (Jakuba 4:1-12)
 [B]  bogacz i bogactwo (Jakuba 4:13 – Jakuba 5:6)
 [A]  cierpliwość i modlitwa (Jakuba 5:7-20)

Zobacz także: Przypowieść o Synu Marnotrawnym a List Jakuba 4 – ciekawe związki

List Jakuba - tematyka (chiazm)

List Jakuba – tematyka (chiazm)

źródło: ChiasmusExchange