Zobacz także: sprawdź dowolny rozdział biblijny

List Jakuba 1: tekst

Pozdrowienia

List Jakuba 1:1

Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, przesyła pozdrowienia dwunastu pokoleniom, które są w rozproszeniu.

Radość podczas prób wiary 

List Jakuba 1:2

Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie;

List Jakuba 1:3

Wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość.

List Jakuba 1. Próby wiary. Słuchacze i wykonawcy Słowa

List Jakuba 1. Próby wiary. Słuchacze i wykonawcy Słowa

List Jakuba 1:4

Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, niemający żadnych braków.

List Jakuba 1:5

A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana.

List Jakuba 1:6

Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. 

List Jakuba 1:7

Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. 

List Jakuba 1:8

Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach.

List Jakuba 1:9

Niech ubogi brat chlubi się ze swojego wywyższenia; 

List Jakuba 1:10

A bogaty ze swego poniżenia, bo przeminie jak kwiat trawy. 

List Jakuba 1:11

Jak bowiem wzeszło palące słońce, wysuszyło trawę, a kwiat jej opadł i zginęło piękno jego wyglądu, tak też bogaty zmarnieje na swoich drogach. 

List Jakuba 1:12

Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. 

List Jakuba 1:13

Niech  nikt , gdy jest kuszony, nie mówi: Jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego ani sam nikogo nie kusi. 

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 nikt  Jakuba 1:2; Jakuba 1:12; Rodzaju 3:12; Izajasza 63:17; Habakuka 2:12-13; Rzymian 9:19-20

List Jakuba 1:14

Lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci. 

List Jakuba 1:15

Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć. 

List Jakuba 1:16

Nie błądźcie, moi umiłowani bracia! 

List Jakuba 1:17

Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności.

List Jakuba 1:18

Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami jego stworzeń. 

List Jakuba 1:19

Tak więc, moi umiłowani bracia, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. 

Słuchanie i wykonywanie słowa

List Jakuba 1:20

Gniew bowiem człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. 

List Jakuba 1:21

Odrzućcie więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła i z łagodnością przyjmijcie zaszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze.

List Jakuba 1:22

Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. 

List Jakuba 1:23

Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu. 

List Jakuba 1:24

Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. 

List Jakuba 1:25

Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. 

List Jakuba 1:26

Jeśli ktoś wśród was sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga swego języka, lecz oszukuje swe serce, tego pobożność jest próżna. 

List Jakuba 1:27

Czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu i zachować samego siebie nieskażonym przez świat.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj