Wg Nowego Testamentu Jezus ma Boga

Fragmenty, które wskazują, że wg autorów Nowego Testamentu ma Boga, co stawia pod znakiem zapytania doktryny mówiące o trójjedynym Bogu, którego wszystkie trzy osoby są równe.

 • Mateusza 27:46
  Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachthani?, to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?
 • Marka 15:34
  O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema sabachthani, to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?
 • Jana 20:17
  Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca.
  Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”.
 • Rzymian 15:6
  i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
 • 2 Koryntian 1:3
  Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy,
 • 2 Koryntian 11:31
  Bóg i Ojciec Pana Jezusa, Ten, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamię.
 • Efezjan 1:3
  Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie.
 • Efezjan 1:17
  [Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego.
 • Hebrajczyków 1:9
  Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, Boże, Bóg Twój olejkiem radości bardziej niż równych Ci losem.
 • 1 Piotra 1:3
  Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
  On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei
 • Objawienia 1:6
  i uczynił nas królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.
 • Objawienia 3:2
  Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga.
 • Objawienia 3:12 (czterokrotnie)
  Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego, i już nie wyjdzie na zewnątrz.
  A na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię.

cytaty za Biblia Tysiąclecia V

Wg Nowego Testamentu Jezus ma Boga

Wg Nowego Testamentu Jezus ma Boga

Chcesz otrzymywać powiadomienia o ciekawych tekstach na stronie? Dołącz do naszej grupy – kliknij!