Modlitwa z okazji pamiątki śmierci Chrystusa 1 (26 lutego 2023)

Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa (26 lutego 2023 r.)

Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa (26 lutego 2023 r.)

„Wysławiajmy BOGA, bo jest dobry, bo łaska jego trwa na wieki!” 2 Jako wykupieni przez Pana Jezusa Chrystusa 3 dziękujemy Bogu za miłosierdzie 4, które nam okazuje 5. Jak mówi Pismo: „Wołali do Pana w swej niedoli, A On wybawił ich z utrapienia” 6. Bogu niech będą dzięki 7 za zbawienie 8, które przygotował 9 wszystkim tym, którzy go szukają 10. Pismo mówi: „Napoił bowiem duszę pragnącego, A duszę głodnego napełnił dobrem” 11. Rozważajmy w sercu 12 łaskę, którą Bóg okazuje tym 13 wspominającym 14 śmierć Jego Syna 15. Zanosimy tę modlitwę 16 do Boga 17przez Pana Jezusa Chrystusa 18. Amen.

na podstawie Psalmu 107

Wykorzystane fragmenty Pisma

 1. 1 Koryntian 11:23-25
 2. Psalm 107:1
 3. Galacjan 3:13
 4. Psalm 107:8
 5. Malachiasza 3:17
 6. Psalm 107:6; Psalm 107:13; Psalm 107:19; Psalm 107:28
 7. 1 Koryntian 15:57
 8. Psalm 62:1
 9. 1 Koryntian 2:9
 10. Ezdrasza 8:22
 11. Psalm 107:9
 12. Powtórzonego Prawa 4:39
 13. Jakuba 4:6
 14. 1 Koryntian 11:23
 15. Kolosan 1:22
 16. Dzieje 12:5
 17. 1 Piotra 3:21
 18. 1 Piotra 1:3