Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Ewangelia Jana 8: tekst

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Ewangelia Jana 8. Tekst i komentarze dotyczące 4. Ewangelii

Ewangelia Jana 8. Tekst i komentarze dotyczące 4. Ewangelii

Jezus i kobieta cudzołożna

Ewangelia Jana 8:1

 A Jezus poszedł na Górę Oliwną .

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 cały werset  Mateusza 21:1; Marka 11:1; Marka 13:3; Łukasza 19:37

Ewangelia Jana 8:2

Potem znowu wcześnie rano przyszedł do świątyni, a cały lud zszedł się do niego.
I siadłszy, nauczał ich.

Ewangelia Jana 8:3

I przyprowadzili do niego uczeni w Piśmie i faryzeusze kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku;

Ewangelia Jana 8:4

Powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę przyłapano na uczynku cudzołóstwa.

Ewangelia Jana 8:5

W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować.
A ty co mówisz?

Ewangelia Jana 8:6

A mówili to, wystawiając go na próbę, aby mogli go oskarżyć.
Jezus zaś, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi.

Ewangelia Jana 8:7

A gdy nie przestawali go pytać, podniósł się i powiedział do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem.

Ewangelia Jana 8:8

I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi.

Ewangelia Jana 8:9

A gdy oni to usłyszeli, będąc przekonani przez sumienie, odchodzili jeden po drugim, począwszy od starszych aż do ostatnich.
Pozostał tylko sam Jezus i ta kobieta stojąca pośrodku.

Ewangelia Jana 8:10

A Jezus podniósł się i nie widząc nikogo oprócz tej kobiety, powiedział do niej: Kobieto, gdzież są ci, którzy cię oskarżali? Nikt cię nie potępił?

Ewangelia Jana 8:11

Ona odpowiedziała: Nikt, Panie.
A Jezus powiedział do niej: I ja ciebie nie potępiam.
Idź i już więcej nie grzesz.

Jezus jako Światło świata

Ewangelia Jana 8:12

Jezus znowu powiedział do nich: Ja jestem światłością świata.
Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia.

Ewangelia Jana 8:13

Powiedzieli więc do niego faryzeusze: Ty świadczysz sam o sobie, a twoje świadectwo nie jest prawdziwe.

Ewangelia Jana 8:14

Odpowiedział im Jezus: Chociaż ja świadczę sam o sobie, jednak moje świadectwo jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. 
Lecz wy nie wiecie, skąd przyszedłem i dokąd idę.

Ewangelia Jana 8:15

Wy sądzicie według ciała, ale ja nie sądzę nikogo.

Ewangelia Jana 8:16

A choćbym i sądził, mój sąd jest prawdziwy, bo nie jestem sam, ale jestem ja i Ojciec, który mnie posłał.

Ewangelia Jana 8:17

A w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe.

Ewangelia Jana 8:18

Ja jestem tym, który świadczy sam o sobie i świadczy o mnie Ojciec, który mnie posłał.

Ewangelia Jana 8:19

Wtedy zapytali go: Gdzie jest twój Ojciec? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani mego Ojca.
Gdybyście mnie znali, znalibyście i mego Ojca.

Ewangelia Jana 8:20

Te słowa mówił Jezus w skarbcu, nauczając w świątyni, a nikt go nie schwytał, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina.

Ewangelia Jana 8:21

Wówczas Jezus znowu powiedział do nich: Ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i umrzecie w swoim grzechu.
Gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie.

Ewangelia Jana 8:22

Wtedy Żydzi mówili: Czyż sam się zabije, skoro mówi: Gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie?

Ewangelia Jana 8:23

I powiedział do nich: Wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka.
Wy jesteście z tego świata, ja zaś nie jestem z tego świata.

Ewangelia Jana 8:24

Dlatego wam powiedziałem, że umrzecie w swoich grzechach.
Bo jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach.

Ewangelia Jana 8:25

Wtedy zapytali go: Kim ty jesteś? I odpowiedział im Jezus: Tym, kim wam od początku mówię.

Ewangelia Jana 8:26

Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia.
Ale ten, który mnie posłał, jest prawdziwy, a ja mówię na świecie to, co od niego słyszałem.

Ewangelia Jana 8:27

Nie zrozumieli jednak, że mówił im o Ojcu.

Ewangelia Jana 8:28

Dlatego Jezus powiedział do nich: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem, a nie czynię nic sam od siebie, ale mówię to, czego mnie nauczył mój Ojciec.

Ewangelia Jana 8:29

A ten, który mnie posłał, jest ze mną.
Ojciec nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co mu się podoba.

Ewangelia Jana 8:30

Gdy to mówił, wielu uwierzyło w niego.

Prawda was wyzwoli

Ewangelia Jana 8:31

Wtedy Jezus mówił do tych Żydów, którzy mu uwierzyli: Jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami.

Ewangelia Jana 8:32

I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.

Ewangelia Jana 8:33

Odpowiedzieli mu: My jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie służyliśmy nikomu.
Jakże możesz mówić: Będziecie wolni? 

Ewangelia Jana 8:34

Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu.

Ewangelia Jana 8:35

A sługa nie mieszka w domu na wieki, lecz Syn mieszka na wieki.

Ewangelia Jana 8:36

Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni.

Ewangelia Jana 8:37

Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz usiłujecie mnie zabić, bo moje słowo nie znajduje w was miejsca.

Ewangelia Jana 8:38

Ja mówię to, co widziałem u mego Ojca, a wy też robicie to, co widzieliście u waszego ojca.

Waszym ojcem jest diabeł

Ewangelia Jana 8:39

Odpowiedzieli mu: Naszym ojcem jest Abraham.
Jezus im powiedział: Gdybyście byli synami Abrahama, spełnialibyście uczynki Abrahama.

Ewangelia Jana 8:40

Lecz teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam mówił prawdę, którą słyszał od Boga.
Tego Abraham nie robił.

Ewangelia Jana 8:41

Wy spełniacie uczynki waszego ojca.
Wtedy powiedzieli mu: My nie jesteśmy spłodzeni z nierządu.
Mamy jednego Ojca – Boga.

Ewangelia Jana 8:42

Jezus im powiedział: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, gdyż ja od Boga wyszedłem i przyszedłem, a nie przyszedłem sam od siebie, ale on mnie posłał.

Ewangelia Jana 8:43

Dlaczego nie pojmujecie tego, co mówię? Dlatego że nie możecie słuchać mojego słowa.

Ewangelia Jana 8:44

Wy jesteście z waszego ojca – diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca.
On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy.
Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

Ewangelia Jana 8:45

A ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi.

Ewangelia Jana 8:46

Któż z was obwini mnie o grzech? Jeśli mówię prawdę, dlaczego mi nie wierzycie? 

Ewangelia Jana 8:47

Kto jest z Boga, słucha słów Bożych.
Wy dlatego nie słuchacie, że nie jesteście z Boga.

Zanim Abraham był, ja jestem

Ewangelia Jana 8:48

Wtedy Żydzi mu odpowiedzieli: Czy nie dobrze mówimy, że jesteś Samarytaninem i masz demona? 

Ewangelia Jana 8:49

Jezus odpowiedział: Ja nie mam demona, ale czczę mego Ojca, a wy mnie znieważacie.

Ewangelia Jana 8:50

Ja nie szukam swojej chwały.
Jest ktoś, kto szuka i sądzi.

Ewangelia Jana 8:51

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli ktoś będzie zachowywał moje słowa, nigdy nie ujrzy śmierci.

Ewangelia Jana 8:52

Wtedy Żydzi powiedzieli do niego: Teraz wiemy, że masz demona.
Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz: Jeśli ktoś będzie zachowywał moje słowa, nigdy nie skosztuje śmierci.

Ewangelia Jana 8:53

Czy ty jesteś większy od naszego ojca Abrahama, który umarł? I prorocy poumierali.
Kim ty się czynisz? 

Ewangelia Jana 8:54

Jezus odpowiedział: Jeśli ja sam siebie chwalę, moja chwała jest niczym.
Mój Ojciec jest tym, który mnie chwali, o którym wy mówicie, że jest waszym Bogiem.

Ewangelia Jana 8:55

Lecz nie znacie go, a ja go znam.
I jeślibym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą.
Ale znam go i zachowuję jego słowa.

Ewangelia Jana 8:56

Abraham, wasz ojciec, z radością pragnął ujrzeć mój dzień.
I ujrzał, i radował się.

Ewangelia Jana 8:57

 Wówczas Żydzi powiedzieli do niego: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?

Ewangelia Jana 8:58

Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham był, ja jestem.

Ewangelia Jana 8:59

Wtedy porwali kamienie, aby w niego rzucać.
Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni, przechodząc między nimi, i tak odszedł.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ewangelia Jana 8: komentarze

Ewangelia Jana 8:54: Jezus a Bóg

treść wersetu: Jana 8:54
Jezus odpowiedział: Jeśli ja sam siebie chwalę, moja chwała jest niczym. Mój Ojciec jest tym, który mnie chwali, o którym wy mówicie, że jest waszym Bogiem.

Wniosek ze słów Jezusa jest prosty: jeśli byłby tym samym Bogiem co Ojciec, jego chwała nie mogłaby być niczym. Jeśli Ojciec jest Bogiem Jezusa, nie może być jednocześnie tym samym Bogiem. 

Jednocześnie werset stanowi dowód na to, że próba odcięcia korzeni Nowego Testamentu, czyli Starego Testamentu, skazana jest na niepowodzenie. To ten sam Bóg – zwany w hebrajskich manuskryptach jako JHWH, jest Bogiem zarówno Nowego, jak i Starego Testamentu.

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj