Jak doktryna Trójcy bywa postrzegana przez teologów naukowców i badaczy? Czy wiara w jednego Boga, który ma mieć troistą postać, jest bezkrytycznie akceptowana przez wszystkich? Oto lista cytatów, prezentujących poglądy z dala od dogmatu, który został wprowadzony w chrześcijaństwie po burzliwych dyskusjach pod koniec IV wieku.

Artykuł będzie systematycznie rozbudowany o nowe cytaty – zapraszamy do ponownych odwiedzin w przyszłości

Trójca [cytaty]:

Pinchas Lapide / fot. Wikimedia (CC BY-SA 3.0)

Pinchas Lapide / fot. Wikimedia (CC BY-SA 3.0)

W I wieku Bóg jest wciąż monoteistyczny w dobrym żydowskim stylu. W II wieku Bóg staje się dwoma osobami w jednej. Od III wieku Bóg stopniowo staje się troisty […]

Hans Küng ubolewa nad prawdziwym zmartwieniem wielu chrześcijan i usprawiedliwioną frustracją Żydów i Muzułmanów podczas usiłowań odnalezienia w Trójcy czystej wiary w jednego Boga.

Pinchas Lapide, ,,Jewish Monotheism and Christian Trinitarian Doctrine”