Ewangelia Ebionitów: informacje

Apokryficzny dokument z ok. połowy II wieku, który swoją nazwę zawdzięcza francuskiemu księdzu Richardowi Simonowi. To on jako pierwszy nazwał zachowane fragmenty właśnie w ten sposób. Do dziś „Ewangelia” przetrwała w formie siedmiu cytatów z Panarionu – pracy Epifaniusza z Salaminy, który w latach 70. IV wieku włączył je do swojego omówienia herezji wczesnochrześcijańskich.

Epifaniusz sklasyfikował ją jako fragment Ewangelii Mateusza, jednak była inna od samej Ew. Mateusza, którą znał Epifaniusz. Obecnie utrzymuje się, że oparta jest na Ewangelii Hebrajczyków.

Epifaniusz zauważa, że dokument „nie jest kompletny, ale sfałszowany i zniekształcony” przez grupę, której nie tylko same praktyki, ale i istnienie pełne jest domysłów.

Ewangelia Ebionitów: różnice w stosunku do Ewangelii synoptycznych

Co Epifaniusz miał na myśli? Jako przykład podaje słowa Chrystusa, które w Ew. Łukasza 22:15 cytowane są w następujący sposób:

Wtedy rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał.

Tymczasem w „Ewangelii Ebionitów” słowa brzmią:

Nie chcę jeść z wami mięsa tego Baranka Paschalnego

Niektórzy utrzymują, że Ebionici mieli należeć do zadeklarowanych wegetarian. Oparte jest to m.in. na cytacie ze słów o Janie Chrzcicielu, który zamiast szarańczy (akris), miał jeść placek (z miodem) (egkris) – jednak mogła być to aluzja do manny, znanej z wędrówki Izraela po pustyni.

Wg Euzebiusza, Ebionici mieli odrzucić listy Pawła i nazwać go „odstępcą” od Prawa.

Ebionici twierdzili, że Paweł był poganinem (miał mieć ojca i matkę, którzy wbrew deklaracjom apostoła, jakoby wywodził się z plemienia Beniamina, nie byli Żydami), a potem został prozelitą ze względów osobistych (przypomina to twierdzenia Talmudu na temat Jezusa). Usiłować poślubić córkę kapłana, został odrzucony i w rezultacie zwrócił się przeciw zwyczajom żydowskim, takim jak obrzezanie, szabat i Tora.

CDN

Ewangelia Ebionitów - informacje o apokryfie

Ewangelia Ebionitów – informacje o apokryfie

Ewangelia Ebionitów: źródła
  • Marian Hillar; From Logos to Trinity; Cambridge University Press; 2012 r.
  • hasło „Gospel of the Ebionites” (Wikipedia); dostęp: 19 kwietnia 2023