Zobacz także: znajdź rozdział Biblii, który chcesz przeczytać

Dzieje Apostolskie 8: tekst

[komentarz] -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Sal prześladuje Zgromadzenie

Dzieje Apostolskie 8:1

A Saul zgodził się na zabicie go.
W tym czasie zaczęło się wielkie prześladowanie kościoła w Jerozolimie i wszyscy oprócz apostołów rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii.

Dzieje Apostolskie 8:2

Szczepana zaś pogrzebali bogobojni ludzie i bardzo go opłakiwali.

Dzieje Apostolskie 8:3

Tymczasem Saul niszczył kościół.
Wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i kobiety i wtrącał ich do więzienia.

Filip głosi Chrystusa w Samarii

Dzieje Apostolskie 8:4

A ci, którzy się rozproszyli, szli wszędzie, głosząc słowo Boże.

Dzieje Apostolskie 8:5

Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa.

Dzieje Apostolskie 8:6

A lud jednomyślnie przyjmował to, co mówił Filip, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił.

Dzieje Apostolskie 8:7

Duchy nieczyste bowiem wychodziły z donośnym krzykiem z wielu, którzy je mieli.
Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych.

Dzieje Apostolskie 8:8

I wielka radość zapanowała w tym mieście.

Szymon Mag uwierzył

Dzieje Apostolskie 8:9

A pewien człowiek o imieniu Szymon, który wcześniej w tym mieście zajmował się czarami, mamił lud Samarii, twierdząc, że jest kimś wielkim.

Dzieje Apostolskie 8:10

Liczyli się z nim wszyscy od najmniejszego do największego, mówiąc: Ten człowiek jest tą wielką mocą Boga.

Dzieje Apostolskie 8:11

A liczyli się z nim dlatego, że od dłuższego czasu mamił ich swoimi czarami.

Dzieje Apostolskie 8:12

A gdy uwierzyli Filipowi, który głosił o królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, chrzcili się zarówno mężczyźni, jak i kobiety.

Dzieje Apostolskie 8:13

Uwierzył też sam Szymon, a gdy się ochrzcił, trzymał się Filipa i zdumiewał się, widząc cuda i wielkie znaki, jakie się działy.

Dzieje Apostolskie 8:14

Kiedy apostołowie, którzy byli w Jerozolimie, usłyszeli, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana;

Dzieje Apostolskie 8:15

Którzy przyszli tam i modlili się za nich, aby otrzymali Ducha Świętego.

Dzieje Apostolskie 8:16

Na żadnego z nich bowiem jeszcze nie zstąpił.
Byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa.

Dzieje Apostolskie 8:17

Wtedy kładli na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

Dzieje Apostolskie 8:18

A gdy Szymon zobaczył, że Duch Święty był udzielany przez nakładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze;

Dzieje Apostolskie 8:19

Mówiąc: Dajcie i mnie tę moc, aby ten, na kogo nałożę ręce, otrzymał Ducha Świętego.

Dzieje Apostolskie 8:20

I powiedział mu Piotr: Niech zginą z tobą twoje pieniądze, bo sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze.

Dzieje Apostolskie 8:21

Nie masz w tej sprawie części ani udziału, bo twoje serce nie jest prawe przed Bogiem.

Dzieje Apostolskie 8:22

Dlatego pokutuj z tej twojej nieprawości i proś Boga, a może ci przebaczy zamysł twego serca.

Dzieje Apostolskie 8:23

Widzę bowiem, że jesteś pogrążony w goryczy żółci i w więzach nieprawości.

Dzieje Apostolskie 8:24

Wtedy Szymon odpowiedział: Módlcie się za mnie do Pana, aby nic z tego, co powiedzieliście, mnie nie spotkało.

Dzieje Apostolskie 8:25

A gdy dali świadectwo i opowiedzieli słowo Pana, udali się w drogę powrotną do Jerozolimy i głosili ewangelię w wielu wioskach samarytańskich.

Filip i chrzest eunucha

Dzieje Apostolskie 8:26

Lecz anioł Pana powiedział do Filipa: Wstań i idź na południe, na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy.
Jest to droga pustynna.

Dzieje Apostolskie 8:27

Wstał więc i poszedł.
A oto przyjechał do Jerozolimy oddać cześć Bogu Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami;

Dzieje Apostolskie 8:28

I wracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza.

Dzieje Apostolskie 8:29

A Duch powiedział do Filipa: Podejdź i przyłącz się do tego wozu.

Dzieje Apostolskie 8:30

Kiedy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czyta proroka Izajasza, i zapytał: Rozumiesz, co czytasz?

Dzieje Apostolskie 8:31

A on odpowiedział: Jak mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wszedł i przy nim usiadł.

Dzieje Apostolskie 8:32

A czytał ten fragment Pisma: Jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak on nie otworzył swoich ust.

Dzieje Apostolskie 8:33

W jego poniżeniu pozbawiono go sądu, a któż wypowie jego ród? Jego życie bowiem zostało zabrane z ziemi.

Dzieje Apostolskie 8:34

I zapytał eunuch Filipa: Proszę cię, o kim to prorok mówi? Sam o sobie czy o kimś innym?

Dzieje Apostolskie 8:35

Wtedy Filip otworzył swe usta i zaczynając od tego fragmentu Pisma, głosił mu Jezusa.

Dzieje Apostolskie 8:36

A gdy jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę.
Wówczas eunuch powiedział: Oto woda; co stoi na przeszkodzie, żebym mógł być ochrzczony?

Dzieje Apostolskie 8:37

I powiedział Filip: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz.
A on odpowiedział: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym.

Dzieje Apostolskie 8:38

Kazał więc zatrzymać wóz.
Obaj, Filip i eunuch, zeszli do wody i ochrzcił go.

Dzieje Apostolskie 8

Dzieje Apostolskie 8

Dzieje Apostolskie 8:39

A gdy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch go więcej nie widział, ale jechał swoją drogą, radując się.

Dzieje Apostolskie 8:40

Filip zaś znalazł się w Azocie, a obchodząc wszystkie miasta, głosił ewangelię, aż dotarł do Cezarei.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj