Stworzeni na obraz Boży – słowa, które czynią z Biblii wyjątkową księgę

Świadectwo Biblii na temat ludzi stoi w zdecydowanym kontraście z innymi systemami wierzeń. W przeciwieństwie do niektórych religii Wschodu Biblia nie przedstawia życia człowieka jako cyklu inkarnacji, ani nie potwierdza, jak robi to mormonizm, preegzystencji bezcielesnych ludzkich dusz. W przeciwieństwie do wielu religii naturalistycznych i rozmaitych form pogańskiego kultu, Biblia nie przedstawia ludzkości jako części większej „siły życiowej” natury.

W przeciwieństwie do islamu Biblia zapewnia o wolności i odpowiedzialności ludzi jako istot moralnych przed Bogiem, którego obraz odzwierciedlają. W przeciwieństwie do wielu teorii psychologicznych, Biblia nie redukuje ludzkich motywacji ani działań do interakcji nieświadomych pragnień, nawykowych wzorców lub wyładowania neuronów. W przeciwieństwie do marksizmu i libertariańskiego kapitalizmu Biblia przedstawia pragnienia ludzkiego serca jako coś znacznie więcej niż te materialne.

Stworzeni na obraz Boży - słowa, które czynią z Biblii wyjątkową księgę

Stworzeni na obraz Boży – słowa, które czynią z Biblii wyjątkową księgę

W przeciwieństwie do gnostycyzmu czy feminizmu, dobre twórcze zamierzenia Boga są widoczne w dobru i trwałości zróżnicowania płci, w równej wartości płci jako noszących obraz [Boga] (Rodzaju 1:27) oraz w opiekuńczym, pełnym poświęcenia przywództwie mężczyzn jako ojców rodzin i stojących na czele klanów (1 Koryntian 11:3). W przeciwieństwie do konkurencyjnych systemów wierzeń, Biblia przedstawia istoty ludzkie jako odrębne od natury, będące powołanymi, by nią zarządzać (Psalm 8:5-8), wolni do działania zgodnie ze swoją naturą (Jozuego 24:15), odpowiedzialni za swoje czyny przed trybunałem Chrystusa (Objawienia 20:12-13) i stworzeni, by dostosować się do obrazu Jezusa jako współdziedzice pełnego chwały nowego stworzenia (Rzymian 8:17; Rzymian 8:29).

Doktryna o obrazie Boga nadaje wartość każdemu życiu ludzkiemu, niezależnie od jego słabości lub etapu rozwoju (Rodzaju 9:6) i znajduje się w wiecznym konflikcie z wszelkimi formami rasistowskiej bigoterii lub bałwochwalstwa państw narodowych (Dzieje 17:25-27).

Russell D. Moore, The Apologetics Study Bible, What Does the Bible Teach About Human Beings?, Holman Bible Publishers, 2007

Zobacz także: Co oznacza, że człowiek został stworzony na „obraz i podobieństwo Boga”?