„Cierpiący sługa”, Jeremiasz i Jezus

"Cierpiący sługa", Jeremiasz i Jezus

„Cierpiący sługa”, Jeremiasz i Jezus

W Bożym zamiarze poganie odgrywają istotną rolę – Bóg przewidział dla nich miejsce w planie zbawienia:

 „To mało, że jesteś mi Sługą, by pokolenia Jakuba podźwignąć, by przywieść z powrotem Resztę Izraela; lecz ustanawiam cię Światłością narodów, by zbawienie moje się urzeczywistniło aż po krańce ziemi!” (Izajasza 49:6)

Dokonać tego miał wspomniany „cierpiący sługa”, którego życie stało się udziałem Chrystusa. Ale już w życiu innych proroków Starego Testamentu można odnaleźć zapowiedź tego, co w pełni wypełniło się w osobie Jezusa. Trzy postaci poniżej łączy fakt, że wykonywali wolę Boga (1), który przekazał im władzę nad narodami (3), by zaprowadzili nowy – Boży porządek (2).

„Cierpiący sługa”, Jeremiasz i Jezus: porównanie

_____________ Jeremiasz „cierpiący sługa” Jezus
1. wykonujący nakaz Boga Jeremiasza 1:9: „Oto wkładam moje słowa do twoich ust Izajasza 51:16: „Ja włożyłem swoje słowa w twoje usta…” Powtórzonego Prawa 18:18: „włożę moje słowa w jego usta, a on powie im wszystko, co mu rozkażę”
2. „nowe stworzenie” Jeremiasza 1:10: „ustanawiam cię (…) byś budował i sadził. Izajasza 51:16: „aby osadzić niebiosa i założyć ziemię Kolosan 1:16: Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze (więcej o „nowym stworzeniu” w Kolosan 1 tutaj)
3. wykonujący władzę w imieniu Boga Jeremiasza 1:10: ustanawiam cię nad narodami i królestwami Izajasza 42:1: przyniesie narodom sprawiedliwość Psalm 2:8: Zażądaj tylko, a dam Ci w dziedzictwo narody i w posiadanie krańce ziemi.

Czytaj także: Księga Jeremiasza 26. „Jeśli mnie zabijecie, ściągniecie krew niewinną na siebie