Zobacz Słownik Starego Testamentu

reszit (רֵאשִׁית)

transliteracje: rēʾšîṯ / reszit

Leksykon Geseniusa

reszit (רֵאשִׁית). Leksykon Biblii hebrajskiej

reszit (רֵאשִׁית). Leksykon Biblii hebrajskiej

 rēʾšîṯ / reszit (רֵאשִׁית) 

1) początek

2) poprzedni stan

3) pierwszy danego rodzaju
a) dotyczący czasu, pierwsze owoce
b) dotyczący stopnia ważności, pierwszy, naczelny

Leksykon kontekstowy*

 rēʾšîṯ / reszit (רֵאשִׁית) 

1) początek

  • stworzenia (Rodzaju 1:1)

Odpowiedniki w Septuagincie (LXX)

  • ἀρχή (archē) (Rodzaju 1:1)

Odpowiedniki w Wulgacie

  • princípio (Rodzaju 1:1)

Występowanie w księgach biblijnych

* w trakcie edycji