Księga Rodzaju 1:1 [komentarze]

Księga Rodzaju 1:1 [komentarze]: treść wersetu

Biblia Paulistów:

Na początku  Bóg stworzył  niebo i ziemię.

Biblia Lubelska:

 Na początku  stworzył Bóg  niebo i ziemię.

Ks. Rodzaju 1:1: komentarze

Jeden Bóg - rewolucyjna idea

Jeden Bóg jest stwórcą świata. Księga Rodzaju 1:1

Jeden Bóg jest stwórcą świata. Księga Rodzaju 1:1

Polski przekład Septuaginty zawiera bardzo interesujący komentarz do Rodzaju 1:1:

To i następne zdanie ("A ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami" - red.) opisu stworzenia świata zwracają uwagę na to, że Bóg jest jeden. Jemu zawdzięcza istnienie cała ożywiona i nieożywiona przyroda, łącznie z człowiekiem. W kontekście powszechnego wówczas wśród ludów politeizmu, wyznającego istnienie odrębnych bóstw nieba, odrębnych ziemi i wód, odrębnych dla świata podziemnego (bóstwa chtoniczne), do których dochodziły jeszcze mniejsze bóstwa źródeł, gór i lasów, słońca i księżyca, ta myśl jest oryginalna i bardzo doniosła. Jedność bowiem Boga gwarantuje równość wszystkich ludzi, a nadto te same dla wszystkich prawa, ustanowione przez Boga.

Jeden czy więcej Elohim?

Bywa, że jedność Boga bywa kwestionowana poprzez wskazanie, że rzeczownik "Elohim" (אֱלֹהִים) jest de facto słowem w liczbie mnogiej. Jednak jak zauważają komentatorzy NETBible rzeczowniki w liczbie mnogiej mogą pełnić również inną rolę, jak np. wskazanie konkretnego wyrażenia reprezentującego pojęcie abstrakcyjne.

Na przykład Saul jest określany jako „pan” z morfemem, który często oznacza liczbę mnogą, ale oznacza to, że on, jako król, jest konkretnym wyrazem bycia „panem”. W odniesieniu do jednego prawdziwego Boga, אֱלֹהִים (Elohim) oznacza Boga, będącego rzeczywistym wyrazem boskości.

Warto dodać, że czasownik ("stworzył") jest w liczbie pojedynczej, gdy tymczasem w odniesieniu do bożków narodów, określonych również jako elohim, czasowniki używane są w liczbie mnogiej. Więcej o Elohim znajdziesz tutaj.

Czytaj więcej: Jedność Boga