Piotr z Goniądza na temat chrztu dzieci:

Czytaj więcej o Piotrze z Goniądza – KLIKNIJ!

Nie od chrztu nazwano wiernych chrześcijanami, ale od Chrystusa chrystyjanami, bo ci Jezus, Syn Boży, nie jest Chrzestus, ale Chrystus. Gdy tedy w tak łatwych rzeczach ślepota jest wielka, jako nie daleko więtsza musi być w trudnych tajemnicach Bożych.

Antychryst (…) tą obłudnością przeciwny jest Bogu, bo dzieci (które i o świecie nie wiedzą, nie rzkąc, aby miał wierzyć) chrzci nic na to nie dbając, choć rozumie, że Bóg prawdziwie wierzącego kazał ponurzać (…).

Głupia to jest rzecz dziecińskiego krztu się domagać, ponieważ dzieciątku żadnego pożytku nie przyniesie. A choćby też dzieciątku nie zaszkodził, ale wżdy rodzicom ten upór zaszkodzi, iż oni w Boskich rzeczach śmieją to czynić, czego Bóg czynić nie rozkazał (…).

Każda pieczęć jest niepożyteczna, gdy darowanych rzeczy nie potwierdza. Szydzi ten z tego, komu każe list z pieczęcią swą dać, a nie tylko go nie daruje, ale też i do więzienia na męki podaje. Toż ci by i Bóg czynił, gdyby kazał pieczęci swoje i tym dawać, którym nie tylko królestwa niebieskiego nie daruje, ale też i do piekła wtrąca.

cytaty za: Bracia polscy. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2012, s. 63–78 / Wikiquote.org